Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Revue priemyslu, str.27 / Asseco posilňuje trhovú pozíciu

Rozhovor s Jozefom Kleinom, prezidentom Asseco Central Europe a predsedom predstavenstva Asseco Slovakia, a.s., o cieľoch a plánoch integračného projektu Asseco Central Europe.

Pociťuje Asseco Slovakia dopad súčasnej finančno-ekonomickej krízy?
Jozef Klein: Veru, cítime to. Našimi klientmi sú predovšetkým členovia medzinárodných finančných skupín, ktorých podiel na našich ročných výnosoch predstavuje takmer 70 percent. Ich tohtoročné rozpočty na oblasť informačných technológií sa oproti minulému roku výrazne znížili a to z dvoch dôvodov. Prvým je fakt, že minulý rok mali vyššie náklady kvôli veľkým modifikáciám v IT v dôsledku EURO konverzie. Druhým, vážnejším, je dopad finančno-ekonomickej krízy na ich vlastný biznis, ktorý sa prejavuje ich nižšími príjmami oproti minulým rokom. Následne sa ich rozpočty na IT oproti roku 2008 znížili, v niektorých prípadoch až o desiatky percent. Naši klienti často krát prehodnocujú svoje predchádzajúce rozhodnutia, rušia už dohodnuté projekty a najmä viac vyjednávajú o znížení cien. Konkurencia sa naopak pre nedostatok projektov na trhu výrazne zvýšila.

V médiách sme zachytili informáciu o vzniku Asseco Central Europe - spoločného projektu Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic. Je táto integrácia určitou reakciou na dnešnú trhovú situáciu?
Klein: Projekt Asseco Central Europe je jedným z prvých projektov v skupine Asseco, ktorý je postavený na regionálnych princípoch. Okrem tohto projektu štartujeme v skupine ďalšie projekty, ako Asseco South Eastern Europe, Asseco DACH, Asseco South Western Europe, alebo Asseco Northern Europe. Asseco Central Europe (Asseco CE) vzniklo spojením dvoch firiem Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic. Dôvodom je ich regionálna blízkosť (jazyk, legislatíva, kultúra, zvyky) a cieľom je predovšetkým zvýšenie našej konkurencieschopnosti v československom regióne. Chceme sa stať silným regionálnym SW centrom. Projekt Asseco CE však nie je jednoduchý, pretože oba subjekty sú v rozdielnych krajinách a nie je možné vykonať cezhraničné fyzické zlúčenie spoločností tak, aby sa jedna nestala centrálou a druhá len organizačnou zložkou, t.j. pobočkou. Preto budú obe spoločnosti aj naďalej existovať ako samostatné registrované subjekty, avšak s jednou organizačnou štruktúrou a riadené jediným spoločným predstavenstvom Asseco CE.

Na trhu sa objavilo okrem vás aj nové zoskupenie Asseco Solutions - aký je rozdiel vo vašom zameraní a prečo výsledkom integrácie nebola iba jedna zastrešujúca firma?
Klein: Okrem Asseco Central Europe vznikla v našej skupine aj spoločnosť Asseco Solutions a to spojením dvoch ERP lídrov, slovenského DATALOCK a českého LCS International. Tá je so svojimi službami a produktmi DATALOCK/SPIN a LCS/HELIOS orientovaná predovšetkým na segment SME a spôsob predaja ich produktov je výrazne odlišný od predaja riešení a služieb, ktoré poskytuje Asseco CE. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli ponechať oba subjekty oddelené.

Aké ciele si stanovilo Asseco CE pre nadchádzajúce obdobie?
Klein: Hlavným zámerom spoločného projektu je zvýšenie predajného potenciálu integrovaním obchodných aktivít, plánujeme zvýšiť efektivitu realizácie IT projektov a to integráciou SW vývoja, zabezpečenia prevádzky, IT podpory, organizácie ostatných IT služieb. Asseco Czech Republic je veľmi silné v projektoch v štátnej správe, my v Asseco Slovakia máme naopak dobré branchové riešenia predovšetkým pre privátny segment, pre veľké finančné inštitúcie. Vzájomným dopĺňaním služieb, riešení a referencií budujeme silné regionálne česko-slovenské SW centrum.

Plánuje vaša spoločnosť nejaké ďalšie akvizície?
Klein: Skupina Asseco realizovala v máji veľkú akvizíciu v Španielsku, kde sme kúpili IT skupinu RAXON Group a vytvorili sme tak Asseco South Western Europe. V auguste to bola akvizícia dánskej spoločnosti IT Practice, ktorá sa stala základom Asseco Northern Europe. Už viac ako rok sa snažíme vstúpiť na maďarský trh. Jedna plánovaná akvizícia sa kvôli oslabeniu forintu začiatkom roka odložila, na ďalších pracujeme. Verím, že do konca roka sa nám podarí rozšíriť skupinu Asseco práve o Maďarsko. Prebiehajú aj diskusie s dvoma rakúskymi spoločnosťami tak, aby sme v Rakúsku mohli vytvoriť silný národný pilier, pripravený na integráciu do Asseco DACH. Kolegovia z Poľska zasa podnikajú nové akvizičné aktivity vo Francúzsku.


Vytlačiť