Vybrať región
sk
Vytlačiť

AG Portal Technology získal v Nemecku cenu za inováciu

Asseco BERIT GmbH a jeho produkt AG Portal si z EXPO CeBIT v Nemecku odniesol cenu za inovácie INNOVATIONSPREIS IT 2012 od iniciatívy malých a stredných podnikov Initiative Mittlestand.
Už po deviaty raz za sebou tak pred stovkami hostí z radov politikov, ekonómov a zástupcov ITC odvetvia pod patronátom federálnych komisárov pre informačné technológie nemeckej spolkovej vlády a IBM Nemecko GmbH boli ocenené najlepšie inovácie roka v oblasti IT pre triedu malých a stredných podnikov.
Nezávislá porota hodnotila predovšetkým úroveň inovácie (novosť, vyzretosť produktu a budúce smerovanie), využitie (viditeľný úžitok, dopad na ziskovosť, rast efektivity) a vhodnosť pre strednú triedu podnikov (význam pre malé a stredné podniky, uskutočniteľnosť, realizácia).
„Tento výborný produkt presvedčil porotu, a patrí tak do poprednej skupiny z viac ako 2 500 žiadostí podaných do súťaže," zhodnotila porota výber AG Portalu.
Cenu INNOVATIONSPREIS IT za najvhodnejšie IT riešenie roka pre strednú triedu podnikov udeľuje iniciatíva Initiative Mittelstand každoročne na počítačovom veľtrhu CeBIT od roku 2004. Táto významná cena má prinútiť podniky, aby vyvíjali IT riešenia, realizovali ich a sprístupnili verejnosti. Porota zložená z profesorov, priemyselných expertov, vedcov a špecializovaných novinárov analyzovala prihlásené produkty v 40 kategóriách.


Vytlačiť