Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco CE nadobudlo ďalšie akcie spoločnosti GlobeNet

Asseco Central Europe zvýšilo svoj podiel v maďarskej spoločnosti GlobeNet na 70 % uplatnením call opcie na ďalších 10 % akcií spoločnosti.

Spoločnosť GlobeNet so sídlom v Budapešti je jedným z hlavných hráčov na maďarskom trhu informačných technológií v zdravotníctve. MedWorkS – nemocničný informačný systém tejto spoločnosti – používa dennodenne 60 zdravotníckych zariadení a pomáha pri každodennej práci lekárom, zdravotným sestrám, manažérom, operátorom a v neposlednom rade z neho profitujú aj pacienti, ktorých sprevádza od momentu, kedy vstúpia do nemocnice. MedWorkS pokrýva každý proces v nemocniciach, v rozmedzí od ambulantnej až po ústavnú starostlivosť o pacientov, cez diagnostiku a liečbu až po administratívne úlohy, pomocou všetkých druhov riadenia, organizácie práce alebo zdravotnej starostlivosti.


Vytlačiť