Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Asseco CE rozšírilo partnerstvo s HP

HP ArcSight je SIEM (Security Information and Event Management). Ide o bezpečnostný nástroj, ktorý analyzuje a koreluje každú udalosť tak, aby pomohol IT SOC tímu so sledovaním bezpečnostných udalostí, sledovaním a dodržiavaním bezpečnostných politík (v našom prípade PCI DSS) a rizík. ArcSight prešetruje milióny záznamov a koreluje ich, aby našiel kritické udalosti v reálnom čase. Security manažér dostáva už ľudsky zrozumiteľnú informáciu o kritických udalostiach prostredníctvom dashboardov, reportov a správ, takže môže vyhodnotiť bezpečnostné riziko a odchýlku od regulatívy.

Úspešná implementácia

HP ArcSight bol v rámci výberového konania vyhodnotení ako najvhodnejšie riešenie, aby boli naplnené PCI DSS požiadavky na implementáciu SIEM nástroja v DanubePay.

V spolupráci s HP a Security manažérmi DanubePay sa IFBU podarila úspešná dodávka a implementácia v infraštruktúre DanubePay. Tento nástroj zbiera informácie zo všetkých systémov a je integrovaný až na úroveň hardvéru, odkiaľ zbiera security eventy a koreluje ich s prácou administrátorov a PCI DSS regulatívou. Implementácia takéhoto nástroja si vyžaduje rozsiahlu analýzu, bezpečnostné posúdenie celej infraštruktúry a súčinnosť všetkých zložiek nakoľko sa integruje do každého systému.


Vytlačiť