Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco Central Europe pokračuje s expanziou na medzinárodnom trhu s digitálnym poistením

Bratislava, 9. februára 2021: Softvérová spoločnosť Asseco Central Europe uzatvorila ďalšiu spoluprácu s lichtenštajnskou poisťovňou Youplus Insurance International AG na nasledujúce štyri roky. Podpísaná zmluva je pokračovaním úspešného partnerstva o poskytovaní IT riešení na báze Platform as a service (PaaS) pre novovznikajúce životné poisťovne pod obchodnou značkou YOUPLUS na Slovensku, v Českej republike a Rakúsku.

„Spolu s Assecom, našim strategickým partnerom v oblasti IT, sme v roku 2019 uviedli na trh životnú poisťovňu YOUPLUS v Českej republike. Po veľmi úspešnom štarte v Čechách sme v roku 2020 rozšírili jej pôsobenie aj na Slovensku. Napriek pretrvávajúcej pandémii sme sa rozhodli rozšíriť naše nové obchodné aktivity YOUPLUS aj do nemecky hovoriacich krajín Európy a ďalej investovať do našich digitálnych zručností. Táto dlhodobá spolupráca so spoločnosťou Asseco umožňuje ďalej posilňovať našu poistnú platformu špičkovými IT riešeniami a rozširovať našu stopu v Európe,“ uviedol Martin Vogl, predseda predstavenstva Youplus Insurance International AG.

Spoločnosť Asseco CE patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií a vývoja moderných IT riešení v segmente digitálneho poisťovníctva. Pre spoločnosť Youplus Insurance International AG pokrýva komplexné softvérové riešenie pre front-end a back-office požiadavky poisťovne vďaka riešeniu IooX – Insurance out of the Box, ktoré podporuje bezpapierové spracovanie a digitálne poisťovníctvo s vysokou mierou flexibility. Front-end riešenie, ktoré podporuje automatizované procesy vrátane integrácie lekárskych UW nástrojov, bolo vyvinuté v úzkej spolupráci so spoločnosťou YOUPLUS ako nástroj šitý na mieru, ktorý vyhovuje konkrétnym potrebám lokálneho trhu. Cieľom spoločnosti je postupne expandovať v nemecky hovoriacich krajinách v čom jej budú pomáhať technologické riešenia od Asseco CE.

„Podpísaná zmluva reprezentuje strategickú spoluprácu medzi poisťovňou Youplus Insurance International AG a Assecom, kde rola Asseca je zabezpečiť implementáciu riešenia IooX - Insurance out of the Box pre novovznikajúce obchodné zastúpenie poisťovne YOUPLUS v nemecky hovoriacich krajinách (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko ),“ povedal Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco Central Europe.

Táto zmluva je potvrdením naštartovanej digitalizácie poisťovníctva predovšetkým akcelerácia online procesov a služieb. „Vďaka Asseco poistno-technickým riešeniam napomáhame našim klientom pri dosahovaní ich obchodných cieľov. V každom kroku underwritingu, agentom ako aj klientom poisťovne umožňujeme komunikovať s poisťovňou výhradne elektronicky „full digital“ a užívateľské prostredie je dizajnovo atraktívne v zmysle „user friendly,“ na záver doplnil Krzysztof Bondyra, Insurance Business Unit Director v Asseco Central Europe.


Vytlačiť