Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco Central Europe spustilo do ostrej prevádzky nový produktový web SAMO

Cieľom nového webu je predstaviť svojim návštevníkom produkty radu Geografických informačných systémov (GIS) pod názvom zastrešujúceho riešenia SAMO (Strategic Asset Management & Operations). Týmito produktami sú LIDS, TOMS, WFMS, AGportal a eDocu.

„Našim zámerom v rámci komplexného riešenia SAMO je pomocou prevádzkovateľov rozsiahlej infraštruktúry optimalizovať náklady na prevádzku, údržbu a rozvoj technickej infraštruktúry, udržiavať vysoké štandardy spoľahlivosti dodávok a proaktívne riadiť riziká spojené s prevádzkou kritickej infraštruktúry. V našom prípade je infraštruktúra tvorená napríklad elektrorozvodnými sieťami, vodovodmi a kanalizáciou a podobnými sústavami technických zariadení,“ uvádza David Stoppani, podpredseda predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe.

Pri vytváraní webových stránok bol kladený maximálny dôraz na prehľadnosť, intuitívne používateľské prostredie a modernú grafiku. Súčasťou realizovanej zákazky bolo taktiež vytvorenie produktových videí, ktoré sa detailnejšie venujú ponúkaným riešeniam.

Grafické poňatie webu vychádza z konceptu 3D mestečka, ktoré zobrazuje oblasti možného využitia našich produktov a riešení, ktorými sú napr. utility, doprava, poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel a mnoho ďalších.

Webovú stránku si môžete pozrieť na adrese  www.samo-asseco.com


Vytlačiť