Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco Central Europe vstupuje do strategického partnerstva s CEIT-om

Spoločnosť Asseco Central Europe rozšírila svoje portfólio produktov a služieb investíciou do technologickej spoločnosti CEIT, s ktorou vytvorila strategické partnerstvo.

Bratislava, 19. septembra 2017. Spoločnosť Asseco Central Europe rozšírila svoje portfólio produktov a služieb investíciou do technologickej spoločnosti CEIT, s ktorou vytvorila strategické partnerstvo. Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT (Central European Institute of Technology) ponúka najmodernejšie a vysokokvalitné riešenia pre priemysel a služby. Skupina rýchlo rastúcich firiem, ktoré CEIT reprezentuje, úspešne dokázala uplatniť svoje inovatívne produkty najmä v automobilovom priemysle.

Takmer 250 vysokokvalifikovaných odborníkov CEIT-u sa zaoberá technickými a procesnými inováciami, priemyselnou automatizáciou, konštrukčným a materiálovým inžinierstvom ako aj oblasťou vzdelávania. Výskum a vývoj, ktorý je dominantnou aktivitou tejto firmy, flexibilne spája s praxou. Jeho ročné tržby sa pohybujú na úrovni cca 22 mil. eur.

„Spoločnosť CEIT je modernou firmou, ktorá svojou inovatívnosťou, ale predovšetkým svojimi riešeniami a produktami v oblasti robotiky a umelej inteligencie, obohatí skupinu Asseco o nové trendy a kompetencie, ktoré by sme radi spoločne posunuli do medzinárodného priestoru. Verím, že tento veľký potenciál, ktorý vytvoríme spojením našich spoločností, nás v oblasti výskumu a vývoja výrazne posunie ďalej,“ povedal pri príležitosti podpisu zmluvy Jozef Klein, CEO Asseco CE.

Skupina CEIT sa zameriava na prepojenie fyzických priemyselných systémov a inteligentných kybernetických procesov v zmysle konceptu Industry 4.0 označovaného ako štvrtá priemyselná revolúcia. Cieľom je, aby zákazníci spoločnosti prostredníctvom jej riešení dosahovali rast produktivity a konkurencieschopnosti. „Uzavretím strategického partnerstva so spoločnosťou Asseco Central Europe si CEIT otvoril priestor pre širšie uplatnenie svojho inovačného potenciálu na medzinárodnej úrovni s cieľom rýchlejšieho rastu na zahraničných trhoch. Spojením kompetencií Asseco Central Europe a CEIT vzniká priestor na synergiu nových riešení a špičkových inovácií pre priemysel v duchu Industry 4.0,“ vyjadril sa pri príležitosti podpisu zmluvy Branislav Mičieta, predseda dozornej rady CEIT.


Fotografia: Pri podpise zmluvy o strategickom partnerstve Asseco Central Europe a CEIT. Zľava doprava: Milan Gregor, CEIT; Štefan Medvecký, CEIT; Jozef Klein, CEO Asseco CE; Branislav Mičieta, CEIT; Branislav Tkáčik, CFO Asseco CE.


Vytlačiť