Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco je podľa IDC jednou z najlepších FinTech spoločností na svete

Asseco sa umiestnilo na 17. mieste v rebríčku "IDC FinTech Rankings: Top 100", ktorý zostavila medzinárodná poradenská a výskumná spoločnosť International Data Corporation (IDC). Rebríček zahŕňa najväčších poskytovateľov technológií pre finančný sektor.

Asseco je najväčším predajcom softvéru v strednej a východnej Európe, pričom vlastné produkty a služby tvoria takmer 80 % jeho príjmov. Skupina Asseco okrem iného ponúka najmodernejšie systémy pre bankovníctvo vrátane core systémov, omni-channel riešení pre online a mobilné bankovníctvo, ako aj špecializované hotové produkty, ktoré stačí len prispôsobiť špecifikám podnikania klienta. Portfólio skupiny Asseco zahŕňa aj riešenia dostupné v cloude, ako napríklad Asseco BooX, komplexnú platformu pre bankové a finančné služby a procesy. Klientom v bankovníctve a poisťovníctve poskytuje aj riešenia pre dátové sklady, podporu procesov AML a platformy pre elektronický obeh dokumentov. Tržby skupiny Asseco vo finančnom sektore v roku 2021 presiahli 5 miliárd PLN a tvorili 35 % jej celkových tržieb.

Skupina Asseco spolupracuje aj s veľkými medzinárodnými poisťovňami. Sapiens International, kompetenčné centrum skupiny v tejto oblasti, je popredným globálnym poskytovateľom softvéru pre poisťovníctvo na celom svete. Okrem toho Asseco ponúka komplexné IT riešenia na podporu platobného sektora, práce maklérskych domov, lízingových a faktoringových spoločností.

„Finančný sektor, a najmä bankovníctvo, je pre nás od začiatku nášho pôsobenia veľmi dôležitý. Začali sme s riešeniami pre banky a naďalej vytvárame moderné a technologicky vyspelé riešenia pre tento sektor. Za naše dobré výsledky v bankovom a finančnom sektore vďačíme najmä dlhodobej spolupráci s našimi existujúcimi zákazníkmi, ako sú Asseco Poland, Asseco Central Europe alebo Asseco South Eastern Europe, ako aj rastúcej základni nových zákazníkov po celom svete vďaka rozvoju spoločností Sapiens International, Matrix IT, Magic Software alebo Asseco PST," povedal Adam Góral, prezident a zakladateľ skupiny Asseco. „Našou silnou stránkou sú naše vlastné produkty a veľmi silné odborné znalosti v oblasti financií a bankovníctva. Sme nielen dodávateľom najmodernejších IT riešení, ale predovšetkým osvedčeným partnerom, ktorý neustále vyvíja systémy umožňujúce bankám a finančným inštitúciám budovať konkurenčnú výhodu a hodnotu pre svojich klientov“, dodal Adam Góral.

Správa "IDC FinTech Rankings: Top 100" zahŕňa poskytovateľov technologických riešení (hardvér, softvér a služby) pre bankovníctvo, poisťovníctvo, kapitálové trhy a FinTech podporujúce tieto odvetvia. Hlavným kritériom pre zostavenie zoznamu bola výška príjmov generovaných v týchto oblastiach.

 

2022 IDC FinTech Rankings and Real Results Winners

Asseco among the world's top fintechs according to IDC - Asseco Group


Vytlačiť