Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Asseco oslavuje 25 rokov na slovenskom IT trhu

Bratislava, 25. júna 2015. – Spoločnosť Asseco Central Europe oslavuje už 25. výročie svojho vzniku. História spoločnosti siaha až do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. Po odčlenení softvérovej divízie z firmy ASSET, vznikla v roku 1999 firma ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo so spoločnosťou Asseco Poland (vtedy Comp Rzeszów). Obidve firmy tým položili základy medzinárodnej skupiny Asseco, ktorá je dnes šiestym najväčším producentom softvéru v Európe so zastúpením vo viac ako 50 krajinách sveta.

Historickou doménou Asseco je na Slovensku bankovníctvo. Jeho základ vytvoril bankový systém určený pre Slovenskú a Českú sporiteľňu. O desať rokov neskôr, v roku 1998, sa od Assetu odčlenila softvérová divízia a vznikol tak ASSET Soft, ktorý oslovil v roku 2004 so svojou ponukou Comp Rzeszów z Poľska a predstavil víziu vybudovať poľsko-slovenskú firmu, ktorá by mohla byť základom medzinárodnej skupiny IT spoločností schopných konkurovať globálnym spoločnostiam vzniknutým v Amerike či západných štátoch.

Od tohto okamihu, roku 2004, nemožno oddelene hovoriť o vtedajšom Asset Softe (dnešnom Asseco Central Europe) a vzniknutej skupine Asseco. Pod pôvodným obchodným menom pôsobila spoločnosť do roku 2005, kedy bolo zmenené na Asseco Slovakia. V októbri 2006 vstúpila spoločnosť pod týmto názvom na Varšavskú burzu cenných papierov a stala sa tak prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze cenných papierov priamym spôsobom. Záujem o kúpu akcií Asseco Slovakia bol na burze 22-násobne vyšší, ako bol ich počet. Získané zdroje sa v roku 2008 rozšírili o ďalšie upísanie akcií a spoločnosť postupne rozšírila svoje podnikanie formou akvizícií.

V porovnaní s rokom 2004 Asseco Slovakia výrazne narástlo až do dnešnej podoby, kde aktuálne vystupujeme v regióne strednej Európy so zastúpením v ČR, SR, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku, pod názvom Asseco Central Europe. Asseco na danom trhu ponúka množstvo svojich produktov a riešení. Zároveň mu však veľkosť skupiny Asseco a jej obchodný potenciál umožňuje rozšíriť ponuku o riešenia, produkty a služby ostatných regionálnych zoskupení skupiny Asseco. Vďaka tejto spolupráci jednotlivých členov skupiny sa Asseco CE dostalo aj k zákazníkom, pre ktorých vyvíja riešenia alebo služby mimo svojho domovského regiónu.

Spoločnosť Asseco Central Europe je dnes jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Súčasťou skupiny Asseco sú aj ďalšie firmy s IT zameraním na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené na dlhoročných skúsenostiach s rozsiahlymi projektmi softvérových riešení na mieru. Pri ich realizácii kladieme silný dôraz na podporu strategických zámerov svojich klientov. Veľkosť skupiny Asseco jej súčasne umožňuje rozšíriť svoju ponuku a obchodný potenciál na vzdialené a rozvíjajúce sa trhy.


Vytlačiť