Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Asseco představilo své řešení pro geoinformatiku

Praha, 20. - 21. 5. 2019. Asseco Central Europe opět potvrdilo svou pozici silného hráče na poli geoinformačních systémů. Představili jsme naše „Řešení pro digitální technické mapy“ a „Nový systém pro správu a aktualizaci ZABAGED®.“

Naše společnost byla partnerem letošního 12. ročníku konference Geoinformace ve veřejné správě 2019. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 150 účastníků, zejména z krajských úřadů.
V části věnované digitálním technickým mapám v České republice odprezentoval Ladislav Čapek, Business Development Manager naše „Řešení pro digitální technické mapy“. Jak se v průběhu prezentace vyjádřil: „Unikátnost současného řešení Asseco stojí na komplexnosti dodávky a zázemí velké stabilní IT společnosti“. V prezentaci zazněl mimo jiné návrh řešení pro správu a údržbu digitální technické mapy, která bude v příštích letech povinně implementovaná na všech krajích v ČR. Tato technologie je nově postavená pouze nad naší vyvíjenou technologií v kombinaci s OpenSource.

V následující části věnované tématice GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele prezentoval Martin Sovadina, Business Analyst divize GIS & Utility „Nový systém pro správu a aktualizaci ZABAGED®“. Systém je založen na našem GIS systému LIDS a provozován již od roku 2006. Prostřednictvím aplikačního programového vybavení ZABAGED® je v dlouhých transakcích s optimistickým přístupem průběžně aktualizováno cca 80 milionů platných záznamů dat uložených v centrální databázi, a to jak centrálně, tak ze sedmi detašovaných pracovišť, přičemž veškeré změny jsou historizovány.

Hlavním tématem prezentace pak bylo seznámení s novinkami modernizovaného informačního systému ZABAGED®, který má nyní ASSECO příležitost realizovat, a který přináší řadu technologických i funkčních inovací. Z pohledu technologií je to zejména přechod na Open Source databázi PostgreSQL s prostorovou indexací PostGIS.

Novinkou bude správa dlouhých transakcí a historie dat implementovaná na úrovni aplikačního serveru a díky tomu nezávislá na použité databázové platformě. Pro zobrazení grafických dat v klientských aplikacích je plánováno využití nativního grafického prostředí podporující práci s 3D daty, o které bude datový model ZABAGED® postupně rozšiřován.

Další inovací je možnost ukládání údajů o kvalitě jednotlivých bodů prvků, které budou součástí metainformací dat vydávaných Geoportálem ČÚZK. Nové řešení dále nabídne moderní prostředí pro řízení a sledování výroby na platformě SAMO.

Otevřenost systému podpoří dokumentované API klientské aplikace i nově navržená rozhraní pro komunikaci s dalšími IS veřejné správy.


Vytlačiť