Vybrať región
sk
Vytlačiť

Popredná izraelská IT skupina, kótovaná na newyorskom NASDAQ, sa pripojila k Asseco Group

Akcie Formula Systems boli získané na základe dvoch zmlúv. Prvá bola uzavretá s investičnou spoločnosťou Emblaze Ltd., registrovanou v Ra'anana, Izrael, na odpredaj 6 687 642 akcií, predstavujúcich 49,19% základného imania a 50,66% hlasov na valnom zhromaždení akcionárov Formula Systems. Transakcia bude dokončená po schválení predaja akcií valným zhromaždením akcionárov Emblaze, ktoré by sa malo uskutočniť najneskôr do 30. novembra. Na  ďalších 135 960 akcií Formula Systems, ktoré predstavujú 1% akciového kapitálu a 1,03% hlasov na valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti, bola podpísaná opčná dohoda s fyzickou osobou, členom vedenia Formula Systems.

Akcie Formula Systems sú kótované na Tel-avivskej burze cenných papierov (TASE), ako aj na newyorskom NASDAQ Global Markets. Získaním majority vo Formula Systems, holdingovej spoločnosti založenej v roku 1985, sa Asseco Poland stalo spoluvlastníkom jej ďalších troch IT spoločností: Matrix IT, Magic Software Enterprises a Sapiens International Corporation. Firmy skupiny pôsobia v Izraeli, USA, Kanade, Japonsku, Veľkej Británii, Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Maďarsku a Indii.

„Projekt Asseco získal od začiatku moje uznanie. Vidím v našom partnerstve obrovský potenciál rozvoja. Asseco poskytuje prístup na nové trhy, najmä v strednej a východnej Európe, kde sme doteraz nevyvíjali takmer žiadnu činnosť. Som rád, že Formula bude mať reálny vplyv na smer vývoja v skupine. Dúfam, že spoločne sa nám podarí získať ďalšie cenné IT spoločnosti na posilnenie našej pozície na trhoch, kde sa už nachádzame, rovnako ako otvoriť nové príležitosti podnikania,“ hovorí Guy Bernstein, CEO Formula Systems.

„Som nesmierne spokojný, že jedna z najväčších IT firiem v Izraeli sa pripojila ku skupine Asseco. Získali sme tak partnerov v jednej z najinovatívnejších krajín sveta. Túto príležitosť využijeme pre vstup na nové trhy, ako aj pre prístup k sofistikovanému know-how, vysoko inovatívnym produktom a technológiám. Veríme, že spoločne so skupinou Formula získame ďalší impulz k vytvoreniu skutočne globálnej spoločnosti. Som presvedčený, že naša spolupráca prinesie merateľné výhody pre Asseco rovnako ako pre všetky spoločnosti pôsobiace v skupine Formula Systems,“ dodáva Adam Góral, prezident a CEO Asseco Poland.

Najvýznamnejšie aktíva skupiny Formula Systems zahŕňajú podiely v troch IT spoločnostiach:

Matrix IT Ltd. (50,1%) - kótovaná na TASE, je jednou z popredných izraelských firiem poskytujúcich služby v oblasti integrácie a informačných technológií. Spoločnosť zamestnáva približne 4 200 softvérových, hardvérových a integračných odborníkov, ako aj školiteľov, poskytujúc IT služby pre viac ako 500 zákazníkov na izraelskom trhu z rôznych sektorov hospodárstva, vrátane bankovníctva a finančníctva, telekomunikácií, verejnej správy, zdravotníctva, a komerčnej sféry. Tržby z predaja generované spoločnosťou za rok 2009 predstavovali 368,5 mil. USD.
Magic Software Enterprises Ltd. (58,1%) - je spoločnosť kótovaná na TASE a NASDAQ Global Markets, zaoberajúca sa aktuálnymi technológiami tzv. cloud computing. Spoločnosť vyvíja, predáva a podporuje aplikačné platformy, ako aj biznis a procesné integračné riešenia už viac ako 25 rokov pre stovky významných klientov z rôznych odvetví. Má cez 400 zamestnancov a v roku 2009 generovala tržby vo výške 20,3 mil. USD.
Sapiens International Corporation NV (71,6%) - takisto kótovaná na TASE a NASDAQ Global Markets, je celosvetovým poskytovateľom softvérových riešení pre oblasť poisťovníctva. Spoločnosť poskytuje biznis riešenia globálnym hráčom v poisťovníctve ako Aegon, Axa, GE Life, a pod. V roku 2009 Sapiens vygeneroval 45,7 mil. USD tržieb.


Vytlačiť