Vybrať región
sk
Vytlačiť

Prestížne ocenenie od ČEKIA Stability Award

Asseco CE tak opätovne potvrdzuje svoje miesto medzi najstabilnejším firmami v Českej republike. Hodnotenie ČEKIA poskytuje nezávislý pohľad na finančnú a nefinančnú bonitu firmy. Vyjadruje jej súčasný stav a finančnú situáciu, a to vrátane predikcie budúceho rizika. Známka AAA je najvyšším možným hodnotením na desaťstupňovj škále a dosahuje ho necelých desať percent českých spoločností.
Model je založený na štatistickej analýze. Vstupujú do neho jednak individuálne dáta z firmy ako sú demografické ukazovatele, informácie o platobných skúsenostiach, finančné údaje, alebo väzby medzi subjektmi, jednak makroekonomické komponenty. Tie sledujú aktuálny vývoj na trhu a menia sa v závislosti na celkovej výkonnosti ekonomiky. Výsledok ratingu je tak ovplyvnený aj aktuálne ekonomickou situáciou. Model sleduje vývoj HDP, cenový index, nezamestnanosť, export, import či lombardnú sadzbu ČNB.
ČEKIA Stability Award
Česká kapitálová informačná agentúra (ČEKIA) je vedúci poskytovateľ ekonomických (finančných, kreditných, obchodných a marketingových) informácií o firmách. Na základe analytických ukazovateľov každoročne udeľuje ratingové hodnotenie stability českých spoločností.  ČEKIA Stability Rating je vyjadrený hodnotou AAA (takmer nulové riziko) až D (insolvencia). Skóre udáva pravdepodobnosť úpadku spoločnosti v najbližších 12 mesiacoch.


Vytlačiť