Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Projekt ePobočka pre klienta VšZP opäť ocenený

Projekt ePobočka, ktorý Asseco Central Europe realizuje vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, získal tento rok už tri ocenenia. Dvakrát získalo cenu Asseco za kvalitu produktu a jedenkrát VšZP za projektové riadenie.

 

Počas slávnostného galavečera IT Gala 1. októbra 2015 bol projekt ePobočka vyhodnotený ako najlepší v kategórii IT PROJEKT roka 2015. Toto prestížne ocenenie, tzv. počítačový „Oskar“, má v slovenskom svete IT už 15-ročnú tradíciu a udeľuje ju neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií a oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty realizované v danom roku.

Druhé miesto v súťaži Cena ITAPA 2015 v kategórii „Zlepšovanie procesov“ získal projekt ePobočka v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2015, ktorý sa uskutočnil 3. novembra 2015 v Bratislave. Zmyslom tejto kategórie je vysloviť uznanie a ocenenie pre tie projekty, pri ktorých nasadenie informačných systémov a technológií umožnilo výrazne zlepšiť, zjednodušiť, či zrýchliť existujúce procesy. ePobočka teda v hodnotení získala druhý najväčší počet bodov za to, do akej miery prispela k zlepšeniu činnosti VšZP.

 

Súťaž Cena ITAPA vyhlasuje v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave organizátor podujatí ITAPA a vyhodnocujú najlepšie projekty v oblasti informatizácie verejnej správy. Je určená pre všetky inštitúcie verejnej správy (štátna správa, regionálna a miestna samospráva), akademické inštitúcie, ako aj dodávateľov informačných a komunikačných technológií, ktoré úspešne zrealizovali projekty modernizácie verejnej správy s využitím informačných a komunikačných technológií. Cieľom súťaže je, okrem ocenenia najlepších projektov, aj odprezentovať významné riešenia a technológie, ktoré pomohli zjednodušiť, zefektívniť a sprehľadniť procesy vo verejnej správe a získanými skúsenosťami  inšpirovať iných. Projekty, prihlásené do súťaže, musia byť plne implementované a uvedené do prevádzky na Slovensku za posledný kalendárny rok.

 

O projekte ePobočka

Projekt ePobočka je on-line pobočka poskytujúca služby 24/7 zadarmo pre všetkých klientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Cieľom projektu bolo vytvorenie nového portálu s moderným používateľským rozhraním, ktoré by bolo čo najintuitívnejšie a využívalo najmodernejšie informačné technológie. VšZP sa rozhodla zjednodušiť svojim klientom prístup k informáciám, zefektívniť vzájomnú komunikáciu, zvýšiť bezpečnosť portálu pre autentifikáciu a autorizáciu klientov a zároveň pripraviť nový grafický vizuál, ktorý by zodpovedal UX/UI trendu. Zároveň musel spĺňať základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy. To všetko sa VšZP zavedením ePobočky podarilo.

 


Vytlačiť