Vybrať región
sk
Vytlačiť

Softvér pre stavebné sporiteľne víťazom Microsoft Awards

Nový core banking systém StarBUILD II pre stavebné sporiteľne, a predovšetkým poskytovanie jeho funkcionalít prostredníctvom webových služieb, sa stal víťazom súťaže Microsoft Awards 2012, v rámci ktorej Microsoft každoročne oceňuje najlepšie IT projekty realizované jeho partnermi na technológiách Microsoft.

Systém StarBUILD II predstavuje technologicky novú generáciu core banking systému pre stavebné sporiteľne, ktorý bol implementovaný v Stavebnej sporiteľni Českej sporiteľne (SSČS).

Jedným z jeho kľúčových benefitov bolo poskytnutie funkcionalít systému, ktoré SSČS doteraz využívala najmä interne, tiež pre externé front-end systémy Českej sporiteľne, a to prostredníctvom on-line webových služieb. Toto riešenie SSČS prinieslo rýchlejšiu komunikáciu, automatizáciu a optimalizáciu biznis procesov. Pre klientov SSČS to zase znamená jednoduchší prístup k produktom stavebného sporenia a kratšiu dobu pre spracovanie ich požiadaviek. Nové riešenie navyše umožnilo on-line prepojenie internetbankingu Českej sporiteľne so systémom StarBUILD II v SSČS. Vďaka tomu klienti získali výhodu priameho prístupu k svojim účtom a úverom stavebného sporenia.

„Rýchla a flexibilná výmena dát s klientmi a distribučnými kanálmi je pre nás veľmi dôležitá. On-line prepojenie nášho core-banking systému s front-end aplikáciami Českej sporiteľne nám umožní skrátiť náš reakčný čas, automatizovať ďalšie časti procesov súvisiacich s vybavovaním klientskych požiadaviek a poskytovať reálne aktuálne dáta ostatným systémom. Na projekte oceňujeme najmä dodržanie plánovaného harmonogramu a rozpočtu," komentoval riešenie spoločnosti Asseco Central Europe riaditeľ úseku Informačnej technológie SSČS Robert Drozda.

Nový core-banking systém StarBUILD II je postavený na platforme MS.NET. Jedným z jeho kľúčových aspektov je Servisne orientovaná architektúra (SOA), ktorá prináša výrazné zjednodušenie pri integrácii s inými front-end systémami, a zvyšuje tak znovu použiteľnosť riešenia. Dôsledkom je zníženie nákladov na integráciu informačných systémov. Implementovaná technológia SOA v systéme StarBUILD II umožňuje ďalej jednoducho rozširovať portfólio poskytovaných webových služieb, a tým aj sprístupnenie ďalších funkcionalít core systému StarBUILD II aj iným externým front-end aplikáciám.

„Partneri opäť dokázali, že aj vďaka menším investíciám do moderných a fungujúcich riešení môžu pomôcť zákazníkom výrazne znížiť náklady, zlepšiť firemné procesy a zvýšiť produktivitu ich zamestnancov. Množstvo realizovaných projektov v oblastiach verejného i privátneho cloudu navyše potvrdzuje rastúci trend služieb cloud computingu," povedal Roman Cabálek, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft v Českej republike.

Stavebná sporiteľňa Českej sporiteľne

Stavebná sporiteľňa Českej sporiteľne (SSČS) patrí do jedného z kapitálovo najsilnejších zoskupení na českom trhu - Finančnej skupiny Českej sporiteľne. SSČS ponúka klientom stavebné sporenie so štátnou podporou a poskytuje úvery účelovo viazané na financovanie bytových potrieb. SSČS spravovala k 31. 12. 2011 svojim klientom takmer 1 100 tisíc účtov stavebného sporenia a necelých 190 tisíc úverových účtov. Svoje produkty distribuuje prostredníctvom pobočkovej siete Českej sporiteľne a jej externých partnerov. Medzi trvalé strategické ciele SSČS patrí zvyšovať operačnú excelentnosť procesov. Viac informácií o SSČS poskytujú jej nové internetové stránky www.burinka.cz.


Vytlačiť