Vybrať región
sk

Finančné výkazníctvo

Riešenie pre IFRS 17

Ide o komplexné a flexibilné riešenie, ktoré zastrešuje kontrolovateľný proces vykazovania podľa štandardu IFRS 17. Je postavené na osvedčenej platforme implementovanej u viac než 70 poisťovní v 14 krajinách sveta. Vaše výkazníctvo bude vďaka tomuto systému jednoduché a transparentné. Cieľom je, aby systém a jeho využívanie bol čo najjednoduchší a intuitívny a neobsahoval nadbytočné funkcionality.

Riešenie funguje na rovnakej platforme ako Solvency 2. Skúsenosti, ktoré sme nadobudli v rámci výkazníctva Solvency 2, ako aj poznatky z vývoja, sme uplatnili pri tvorbe informačného systému pre IFRS 17. Ide o nadstavbové riešenie k vašim informačným systémom, kde dáta, kalkulácie a výkazníctvo sú v plne integrovanom kontrolovateľnom prostredí.

O Asseco riešeniach pre IFRS 17 tiež na stránke:

 insurance.asseco.com