Vybrať región
sk

Nemocničný informačný systém

MedWorkS

MedWorkS je integrálny nemocničný informačný systém vyvinutý na prevádzku naprieč celým zdravotníckym zariadením s využitím lokálnej aj vzdialenej infraštruktúry. Pre jednotlivé úlohy sú vytvorené a asociované zodpovedajúce užívateľské rozhrania v súlade s ich profesijnými špecifikami. Ďalej je možné prispôsobovať a parametrizovať používateľské rozhranie (pracovný obrazovky) v súlade s potrebami zdravotníckych zariadení. Systém MedWorks funguje už v 60 zdravotníckych zariadeniach s celkovým počtom viac ako 60.000 užívateľov, pričom za obdobie 15 rokov prevádzky nebol zaznamenaný žiadny výpadok alebo zastavenie systému.