Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco CE úspešne zvládlo prvú veľkú implementáciu na ázijskom kontinente

Bratislava, 23. apríla 2018. Spoločnosť Asseco Central Europe v marci úspešne spustila pre svojho zákazníka, Orient Commercial Bank (OCB) vo Vietname, moderný internet & mobile banking systém založený na koncepte miniaplikácií na Omni Channel Platform-e. Išlo o prvú veľkú implementáciu spoločnosti Asseco na ázijskom kontinente. Nasadené frontendové riešenie pre distribučné kanály je jedným z najmodernejších riešení pre oblasť bankovníctva, ktorú Asseco ponúka. Na jeho realizácii sa podieľal 25 členný medzinárodný poľsko-slovensko-česko-vietnamský tím.

Dynamika zmien v poskytovaní finančných služieb v digitálnom svete sa rýchlo zvyšuje. Každá banka musí rýchlo reagovať na požiadavky svojich klientov pre oblasť internetového a mobilného bankovníctva. „Modernizácia banky a jej on-line služieb bola hlavným cieľom pri implementácii zvoleného riešenia Omni Channel Platform, ktoré klientom banky OCB vytvára moderné a užívateľsky príjemné prostredie pre online správu ich financií,“ povedal po úspešnej implementácii Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco. Úspech nášho riešenia spočíval aj v rýchlosti zvládnutia celého projektu, keď od prvej analýzy po spustenie hlavnej produkcie prešlo len 9 mesiacov. Realizácia Internet & mobile bankingu bola prvou fázou v rámci dlhodobo plánovanej partnerskej spolupráce medzi Assecom a OCB bankou.

Dnešné bankové riešenia musia byť pre svojich klientov k dispozícii 24 hodín denne z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet. Táto požiadavka je len jednou z mnohých, ktoré musia banky spĺňať. Celý proces digitálnej transformácie je náročná úloha, v rámci ktorej sa spracováva množstvo údajov a dát do podoby pre zákazníka ľahko čitateľnej pri dodržaní všetkých bezpečnostných štandardov. A práve tieto požiadavky spĺňa riešenie postavené na platforme Asseco Omni Channel Platform, pre ktoré sa banka vo Vietname rozhodla.


Vytlačiť