Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco Central Europe komunikovalo Štátnemu fondu dopravnej infraštruktúry vôľu ukončiť Zmluvu

Praha, 22. januára 2020: Asseco Central Europe (Asseco) komunikovalo začiatkom tohto týždňa Štátnemu fondu dopravnej infraštruktúry (SFDI) svoju vôľu ukončiť Zmluvu o vytvorení IS EDAZ "Informačného systému pre evidenciu vozidiel v systéme časového spoplatnenia" a poskytovaní súvisiacich služieb (ďalej len Zmluva) v Českej republike bez akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z predčasného ukončenia zmluvy. K uvedenému kroku nás viedla skutočnosť, že bolo vážne poškodené meno našej spoločnosti. Chceme týmto krokom prispieť k vyriešeniu situácie v Českej republike ohľadne IS EDAZ.

Asseco postupovalo v celom procese výberového konania korektne a v súlade s podmienkami zadávateľa. Boli sme ako jedna z piatich spoločností oslovená SFDI, aby sme sa zúčastnili výberového konania na vytvorenie IS EDAZ a poskytovaní súvisiacich služieb. Ponuka, ktorá bola vypracovaná podľa podmienok zadávateľa, bola SFDI vyhodnotená ako víťazná a teda sme boli vyzvaní k uzavretiu zmluvy.

Sme na trhu už 30 rokov, z toho 15 rokov budujeme medzinárodnú skupinu Asseco, ktorá je jedným z najväčších softvérových domov v Európe. Dôveru zákazníkov sme získali na základe profesionality firmy a odbornosti našich zamestnancov. Spokojných zákazníkov máme nielen v Európe, ale aj na ďalších kontinentoch. Na základe vzniknutej situácie, kedy bolo vážne poškodené meno našej spoločnosti, vnímame náš návrh na ukončenie zmluvného vzťahu v tomto projekte ako nevyhnutný.

Mlčanlivosť vyplývajúca zo zákona i uzavretých zmlúv nás v priebehu medializácie spomínaného projektu obmedzuje v možnosti komunikovať a uvádzať informácie na pravú mieru.


Vytlačiť