Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco Central Europe oslavuje 30. výročie na trhu

Bratislava, 9. septembra 2020: Medzinárodná softvérová spoločnosť Asseco Central Europe tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia na Slovensku. Počas uplynulých troch dekád firma zaznamenala výnimočný rast − z lokálneho startupu sa vybudoval jeden z najvýznamnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť Asseco CE patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií, vývoja moderných IT riešení v digitálnej oblasti bankovníctva a poisťovníctva, ako aj významného poskytovateľa riešení v segmentoch ERP, zdravotníctva, priemyslu 4.0., utilít a ďalších. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu, postavené na dlhoročných skúsenostiach jej profesionálnych zamestnancov.

„Okrúhle výročie spoločnosti pre mňa znamená príležitosť obzrieť sa späť na všetky naše dosiahnuté úspechy. Zároveň sa ako jeden z hlavných IT lídrov v krajine musíme pozerať dopredu a naďalej rozvíjať inovatívne produkty, ktoré umožňujú celkovú digitalizáciu služieb. Teším sa na pokračovanie nášho úspešného Asseco príbehu, ktorým prispievame k zlepšovaniu IT biznisu nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy ,“ uviedol Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco Central Europe.

História spoločnosti

História spoločnosti siaha do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou firmou Comp Rzeszów, čím sa položili základy globálnej skupiny Asseco. V októbri 2006 už pod názvom Asseco Slovakia vstúpila spoločnosť na Varšavskú burzu a stala se prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 sa zrealizovala integrácia Asseco Czech Republic a Asseco Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco Central Europe. Skupina Asseco CE aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí v siedmich krajinách Európy, a to na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku (len oblasť ERP), Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť je členom globálnej skupiny Asseco pôsobiacej v 50 krajinách sveta s viac ako 27 000 zamestnancami.


Vytlačiť