Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco Group Product Review - Asseco International a IT trendy

V dňoch 18. - 19. apríla sa uskutočnila v Bratislave medzinárodná tlačová konferencia Asseco Group Product Review. Jednalo sa už o tretí ročník tejto významnej medzinárodnej tlačovej konferencie zameranej na najdôležitejšie obchodné a IT médiá z krajín, v ktorých spoločnosť Asseco pôsobí. V tomto roku bolo hlavnou témou rozvoj Asseco International aj IT trendy v oblasti priemyslu 4.0 a ERP. Konferenciu zahájili Adam Góral, predseda predstavenstva Asseco Poľsko, a Jozef Klein, predseda predstavenstva spoločnosti Asseco International a Asseco Central Europe.

Stretnutie s novinármi otvoril Artur Wiza, podpredseda predstavenstva Asseco Poľsko, ktorý okrem iného predstavil oblasti a rozsah operácií a organizačnú štruktúru skupiny Asseco.

Ďalšie prezentácie počas prvého dňa stretnutia predniesli Jozef Klein, predseda predstavenstva Asseco International a Asseco Central Europe, a Adam Góral, predseda predstavenstva Asseco Poľsko. Objasnili dôvody založenia Asseco International (AI). Zdôraznili okrem iného, že tento krok zjednodušil štruktúru celej skupiny. V súčasnej dobe okrem skupiny AI zahŕňa skupina tiež spoločnosti Asseco Poľsko a Formula Systems. Ďalej boli predstavené plány rozvoja novej spoločnosti.

V rámci vývoja AI plánujeme nové akvizície a na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme nový kapitál. Máme možnosť vstúpiť na burzu, ale všetko závisí na trhu. Vo veľmi krátkej dobe chceme dokončiť prípravu stratégie a možno sa rozhodneme vstúpiť na burzu - povedal Jozef Klein.

Postaráme sa o rozvoj špecializovaných spoločností v rámci skupiny a spolupracujeme s Asseco Poľsko v oblastiach bankovníctva, zdravotníctva, priemyslu a verejných služieb. Budeme tiež rozvíjať našu spoločnú ponuku na úrovni AI - uzavrel Jozef Klein.

Počas konferencie sa uskutočnili tiež prezentácie zameraná na IT riešenia, ktoré zodpovedajú koncepcii priemysel 4.0. Boris Dula, predseda správnej rady CEIT, hovoril o činnosti spoločnosti, ktorá sa zaoberá vývojom výrobných liniek a celých tovární. Ich činnosti zahŕňajú počítačovú simuláciu a analýzu procesov a ich implementáciu do továrne. Tieto riešenia sú založené predovšetkým na použitie priemyselných robotov a autonómnych systémov. V súčasnej dobe sa riešenie CEIT uplatňujú v továrni Volkswagenu, okrem iného. Zástupca spoločnosti Volkswagen Slovensko Martin Adamička hovoril o ich aplikácii.

Druhý deň konferencie otvoril Marek Panek, podpredseda predstavenstva Asseco Poľsko, ktorý predstavil činnosť skupiny Asseco pre oblasť ERP riešení.

Na začiatku sme integrovali poľský a stredoeurópsky ERP trh. Teraz máme Asseco Enterprise Solutions so silným medzinárodným postavením, s viac ako 1500 špecialistami na ERP - povedal Marek Panek.

Edita Angyalová, CEO Asseco Solutions, sprostredkovala trendy v oblasti ERP riešení. Zdôraznila význam internetových vecí a mechanizmov samo-učenia pri vytváraní užívateľsky prívetivých rozhraní. Zmienila okrem iných riešenia pre hotelový priemysel, ako je Asseco BLUEGASTRO. Jedná sa o plne automatizované systémy pre obsluhu zákazníkov reštaurácií a pre objednávanie a dodávku surovín, ako aj pre prípravu ocenení jedla. Systém funguje mimo iných aj v hoteli Ponteo Activity Park na Slovensku.

Asseco chce pokračovať vo svojom vývoji v oblasti ERP. Medzinárodný trh v tomto odvetví nám dáva skvelú príležitosť - hovorí Edita Angyalová.

V ďalšej prezentácii Filip Kadeřábek, manažér pre rozvoj podnikania v Asseco Central Europe, hovoril o inteligentnom mestskom projekte realizovanom vo Viedni. Zahŕňa riešenie pre riadenie verejného osvetlenia, konferencie, verejné WiFi, rovnako ako elektronické hodiny a digitálne informačné tabule. Systém SAMO tiež umožňuje plánovať ďalší vývoj založený na nových funkciách.

Projekt eDocu predstavil Miroslav Hájek, CEO spoločnosti eDocu, ponúka možnosť archivovať všetky dáta, napríklad užívateľské príručky, fotografie alebo faktúry. Môžu byť ľahko zobrazené jednoduchým čítaním príslušného kódu (QR, NFC, BLE).

Skupina Asseco tiež vidí veľkú príležitosť na rozvoj riešenia pre mobilitu. Riaditeľ podnikateľského rozvoja spoločnosti Asseco Poľsko Jerzy Popowicz poukázal na to, že rozsiahle využívanie elektrických vozidiel vyžaduje vytvorenie rozsiahlej infraštruktúry a jej spoplatnenia. Samotné nabíjacie stanice musia byť navrhnuté zodpovedajúcim spôsobom. Takéto riadenie môže uľahčiť Asseco ELMO, jeden z najnovších produktov spoločnosti Asseco Poľsko.

Konferencia Prehľad produktov skupiny Asseco sa zamerala na novinárov z obchodných a technologických médií, rovnako ako tlačové agentúry. Ostatného ročníku sa zúčastnilo 24 novinárov z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Nemecka.


Vytlačiť