Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Asseco investuje do nových produktov a riešení

Skupina Asseco Central Europe v roku 2017 výrazne posilnila svoju obchodnú pozíciu, rozšírila svoje portfólio ponúkaných produktov a riešení a súčasne zaznamenala výrazný ekonomický rast. Zamerala sa na investície do spoločností s produktami s vysokou pridanou hodnotou a vo svojej stratégii pokračuje.

Investícia Asseco Central Europe do spoločnosti CEIT bola podľa týždenníka Trend zaradená medzi top udalosti sezóny 2017. Úspechy skupiny Asseco Central Europe boli, okrem iného, ocenené aj skupinou Asseco Group rozhodnutím vytvoriť centrálu Asseco International, a.s. v Bratislave, čo prináša nové obchodné príležitosti a zároveň ponúka priestor na rozšírenie portfólia. Z uvedeného dôvodu sa rozhodlo Asseco Central Europe investovať aj do systémov na spracovanie a riadenie dokumentov a s nimi súvisiacich procesov prostredníctvom akvizície spoločnosti DWC.

„Spoločnosť DWC Slovakia je na slovenskom trhu silne etablovaná a disponuje riešeniami, ktoré v našom portfóliu zatiaľ nemáme. Pracuje s mimoriadne úspešnými technológiami, ktoré sa uplatnili aj v aktuálne najväčšom eGovernment projekte pre celú štátnu správu na spolkovej úrovni v Nemecku. Po skúsenostiach s požiadavkami a potrebami našich zákazníkov sme sa rozhodli obohatiť ponuku Asseco Central Europe o riešenia na báze Document Management System, Workflow a Content Governance. Zároveň by sme radi tieto riešenia umiestnili do medzinárodného priestoru práve prostredníctvom Asseco International“ povedal Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe pri príležitosti podpisu zmluvy.

Produkty spoločnosti DWC ponúkajú zákazníkom efektívnejšie riešenia pre oblasť registratúry s ohľadom na celý životný cyklus dokumentov, od jeho podania až po vybavenie. Implementuje riešenia, ktoré v praxi zvyšujú rýchlosť, efektívnosť a transparentnosť administratívnych procesov. Disponuje aplikáciami pre riadenie spisovej služby a s ňou súvisiacimi schvaľovacími procesmi.


Vytlačiť