Vybrať región
sk
Vytlačiť

Core banking systém od Asseco je IT projektom roka 2016

Core banking systém od Asseco pre Českomoravskú stavebnú sporiteľňu sa stal IT projektom roka 2016 v Českej republike

Česká asociácia manažérov informačných technológií CACIO vyhlásila 23. marca 2017 víťazné projekty 14. ročníka súťaže IT projekt roka. Víťazom sa stal aj projekt "Core banking systém od spoločnosti Asseco - StarBUILD" realizovaný pre zákazníka Českomoravskou stavební spořitelnu (ČMSS).

Do súťaže IT projekt roka sú každoročne nominované projekty informačných a komunikačných technológií (ICT) uvedené do praxe, ktoré sú pozoruhodné najmä užívateľským efektom, technologickým riešením alebo vynikajúcim spôsobom riadenia projektu.

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou podpredsedu vlády pre vedu, výskum a inovácie Pavla Bělobrádka, ministra priemyslu a obchodu Jana Mládka, námestníka ministra vnútra pre riadenie sekcie informačných a komunikačných technológií Jaroslava Strouhala a podpredsedu Poslaneckej snemovne Jana Bartoška.

Pri príležitosti získania ocenenie IT projekt roka a prvého výročia od finálneho nasadenia u zákazníka naše riešenie ocenil Ing. Ivan Egyed, Riaditeľ odboru Ekonomika v ČMSS: "Nasadenie StarBUILD prispelo k skvalitneniu a automatizácii účtovných procesov. To sa premietlo v kvalite dátovej základne, zrýchlení procesov, parametrizácie systému a zvýšení efektivity spracovania účtovných operácií. Systém umožňuje pružne reagovať na legislatívne zmeny v oblasti finančného účtovníctva a výkazníctva".

Ako každoročne bola miestom vyhlásenie víťazov spoločenská akcia "CACIO v Gala", usporiadaná v budove Autoklubu ČR. Slávnostného večera sa zúčastnili zástupcovia zadávateľov i dodávateľov ocenených projektov a hostia z radov politikov a predstaviteľov biznisu.

Stúpajúcu prestíž súťaže potvrdzujú nielen rastúce počty prihlášok, ale aj vyššia úroveň víťazných a všetkých finálových projektov. Za spoločnosť Asseco sa akcie zúčastnil David Stoppani, COO CZ a Jaroslav Gašinec, Banking BU Director.


Vytlačiť