Vybrať región
sk
Vytlačiť

eNeschopenka sa stala IT projektom roka 2020

Praha, květen 2021: Asseco zaznamenalo významný úspěch, když eNeschopenka pro Českou správu sociálního zabezpečení získala prestižní ocenění IT projekt roku 2020. Pandemie COVID-19 jen potvrdila rozhodující důležitost tohoto řešení, pomohla nejen milionům pacientů, ale ochránila i lékaře a zjednodušila situaci zaměstnavatelům.

Hlavním cílem projektu eNeschopenka byla elektronizace procesů souvisejících s dočasnou pracovní neschopností zaměstnanců, která měla přinést mj. zjednodušení administrativní náročnosti, zrychlení procesu výplaty dávek nemocenského pojištění, SW podporu lékařů a poskytnutí on-line informací zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců.

Od 1. ledna 2020 funguje systém, kdy lékaři ze svých ambulantních a nemocničních systémů nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ odesílají veškerá hlášení k dočasné pracovní neschopnosti elektronicky. Komunikace mezi lékařem, okresní správou sociálního zabezpečení a zaměstnavatelem probíhá elektronicky, bez účasti samotného pojištěnce, který dříve musel jednotlivé části neschopenky účastníkům tohoto procesu předávat. eNeschopenku využívá více jak 22 tis. poskytovatelů zdravotních služeb a 285 tis. zaměstnavatelů. Doposud bylo jejím prostřednictvím vystaveno přes 3 mil. neschopenek, což odpovídá téměř 13 mil. elektronických podání. Zaměstnavatelům bylo odesláno více jak 9 mil. notifikačních zpráv.

„Jsem rád, že jsme projekt eNeschopenky díky soutěži IT Projekt roku mohli představit odborné porotě. Mimořádné úsilí a intenzivní spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty proměnila ČSSZ v úspěšnou implementaci. Náš projekt v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie skutečně nemá obdoby. Zatímco my jsme hned od prvního dne spuštění v lednu 2020 přešli z plně papírové na plně elektronickou variantu, v dalších zemích jde většinou o postupný proces. I díky tomu jsme spuštění eNeschopenky nepodcenili,“ říká k vítězství František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

„eNeschopenka je projekt s celospolečenským dosahem, který zvyšuje komfort lékařů, zaměstnanců i zaměstnavatelů. Od jejího uvedení i nadále intenzivně pokračujeme na zkvalitňování dalších  služeb tohoto projektu,“ uvedl David Stoppani, místopředseda představenstva, Asseco Central Europe.

Do soutěže IT projekt roku jsou každoročně nominovány projekty informačních a komunikačních technologií (ICT) uvedené do praxe, které jsou pozoruhodné zejména uživatelským efektem, technologickým řešením nebo vynikajícím způsobem řízení projektu. eNeschopenka zvítězila v konkurenci 22 dalších top projektů.


Vytlačiť