Vybrať región
sk
Vytlačiť

Na digitálnej transformácii Sberbank CZ sa podieľa medzinárodná firma Asseco Central Europe

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. sa podieľa na digitálnej transformácii Sberbank CZ. Prvým krokom k transformácii banky je nové internetové a mobilné bankovníctvo, ktorého spustenie sa plánuje do konca tohto roka.

Digitálna transformácia je dnes výzvou pre celý finančný sektor, ktorý musí reagovať na zvyšujúce sa požiadavky klientov. Na obdobnej premene momentálne pracuje aj Sberbank CZ, ktorej s budovaním platformy online služieb na základe viackanálových princípov pomáha spoločnosť Asseco Central Europe.

Hlavným kritériom úspechu inovácie digitálnych služieb v bankách je adaptácia na zmeny správania zákazníkov a pochopenie ich potrieb. Propagácia, komunikácia aj obsluha klienta prechádza stále viac do digitálnych kanálov a klienti očakávajú nekomplikovaný prechod medzi jednotlivými formami komunikácie s bankou.

Že nejde len o hypotézu, potvrdil aj výskum spokojnosti zákazníkov. Podľa výsledkov dopytovania je internetové a mobilné bankovníctvo kľúčovým faktorom pre výber banky, čo bol tiež jeden z dôvodov, prečo Sberbank CZ začala vylepšovať online služby.

Chceme byť modernou inštitúciou a usilujeme sa o to, aby naši existujúci alebo budúci zákazníci boli s našimi službami maximálne spokojní. Preto sme sa rozhodli prísť s novým, užívateľsky prívetivejším riešením, ktoré ponúkne našim klientom lepšie možnosti, ako spravovať svoje financie online,“ dopĺňa motívy spustenia projektu Ladislav Seifrt, zodpovedný za celkovú koncepciu digitálneho bankovníctva v českej Sberbank.

Podľa člena predstavenstva Sberbank CZ Karla Soukeníka, do pôsobnosti ktorého spadá v banke oblasť IT, je prispôsobenie sa aktuálnym trendom nevyhnutným krokom pre každú inštitúciu, ktorá sa dnes chce udržať na poprednej pozícii:

„Ak banka neumožní klientom ovládať svoje financie kedykoľvek a kdekoľvek – 24 hodín denne a z akéhokoľvek zariadenia, umožňujúceho prístup na internet, zákazníkov navyknutých na „online život“ si nikdy nezíska. Nové internetové a mobilné bankovníctvo je pritom len jeden dielik z celkovej mozaiky. Aby sme naplnili očakávania, musíme zároveň zmeniť pohľad na IT architektúru. Vystavať ju okolo databáz a informácií, nie okolo tradičných veľkých, neflexibilných core systémov,“ vysvetľuje Soukeník význam a potrebu digitálnej premeny.

Proces digitálnej transformácie v priebehu bežnej prevádzky banky nie je jednoduchý a prináša mnoho úskalí a rizík, či už z technologického hľadiska alebo z pohľadu biznisu. Ak chce byť banka v transformácii úspešná, je potrebné vybrať partnera, ktorý podporí jej ciele v poskytovaní kvalitných digitálnych služieb. Spoločnosť Asseco Central Europe zdieľa s bankou víziu budúcej multikanálovej platformy, a preto dnes vyvíja riešenie, ktoré by malo priniesť jej zákazníkom predovšetkým veľký užívateľský zážitok:

„Užívateľská skúsenosť klientov, alebo tzv. User Experience, je jedným zo zásadných spúšťacích mechanizmov transformácie bánk. Nemalou mierou rozhoduje, či bude banka úspešná alebo nie. Jedným z kľúčových problémov tejto oblasti je, akým spôsobom vizualizovať obrovské množstvo informácií, ktoré systémy dokážu spracovať. Dôležité je preto poskytnúť ľuďom dáta prehľadne, ukázať im také množstvo informácií, ktoré v danej chvíli musia vidieť a poskytnúť im takú možnosť manipulácie s dátami, akú práve potrebujú,“ uvádza obchodný riaditeľ spoločnosti Asseco Central Europe, Martin Koníček.

Celkové riešenie dodávané v rámci tohto projektu je postavené na platforme Asseco Customer Banking Platform (CBP), ktorá je súčasťou Asseco Omnichannel Solution. Súčasťou projektu je tiež implementácia produktov Asseco SEZAM a Asseco Notification Center pre riešenie oblasti bezpečnosti a notifikácií. Výsledné riešenie tak klientom banky ponúkne celý rad nových funkcionalít a služieb, čo znamená pridanú hodnotu v oblasti jej stratégie a možnosti pokračovať v digitalizácii a zavádzaní ďalších atraktívnych online služieb.


Vytlačiť