Vybrať región
sk
Vytlačiť

Prvý projekt migrácie štátneho informačného systému do vládneho cloudu

Bratislava, 24 februára 2022: Asseco opäť pomáha svojim partnerom inovovať. Pre nášho klienta Najvyší kontrolný úrad SR sme úspešne zrealizovali projekt migrácie kontrolórskeho informačného systému do vládneho cloudu. Ide o prvý projekt svojho druhu na Slovensku, ktorý existujúci systém “preklápa” do platformy cloud computingu štátnej správy.

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) je prvou verejnou inštitúciou, ktorá kompletne preklopila svoj viac ako desať rokov fungujúci hlavný informačný systém KIS do vládneho cloudu. Zvýšila sa tak nielen bezpečnosť, ale aj dostupnosť tohto systému. Zároveň sa ušetrili verejné financie, každoročne potrebné na jeho prevádzku. Projekt, financovaný z operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII), bol ukončený za prítomnosti predsedu NKÚ Karola Mitríka, podpredsedu Ľubomíra Andrassyho a Jozefa Kleina, predsedu predstavenstva Asseco Central Europe, a.s.

„Posledné dva roky, keď celá spoločnosť bojuje s pandémiou ukázali, ako je dôležité, aby inštitúcia pracovala s modernými informačnými technológiami a využívala chránené systémy. Európske financie nám umožnili posunúť sa na ešte vyššiu úroveň a vytvoriť kontrolórom ešte lepšie podmienky a zároveň šetriť na ďalších investíciách, ktoré by čoskoro boli potrebné napríklad do hardvéru,“ zdôraznil Karol Mitrík.

Kontrolórsky informačný systém (KIS) dennodenne slúži pre plánovanie kontrol, ich realizáciu, schvaľovacie procesy, registratúru či vzdelávanie a je hlavným úložiskom dokumentov.

„Profesionálnym a dôsledným riadením projektu na obidvoch stranách sa nám podarilo zvládnuť realizáciu a prekonať úskalia, ktoré vznikli predovšetkým pri integrácii s tretími stranami. Sme šťastní, že taká významná a dôležitá autorita v štáte, ako je NKÚ, uskutočnila spolu s Assecom úspešne projekt načas a v požadovanej kvalite,“ uviedol J. Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco Centra Europe.

Plánovaná migrácia informačného systému verejnej správy KIS NKÚ SR a webového sídla NKÚ SR do vládneho cloudu bola realizovaná v súlade s vládnou stratégiou migrovať a centralizovať prevádzku informačných systémov v štátnej správe.


Vytlačiť