Vybrať región
 • Asseco South Eastern Europe
 • Albania
 • Bosnia and Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Kosovo
 • Macedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Romania
 • Serbia
 • Slovenia
 • Turkey
sk
Finančníctvo

Poisťovníctvo

Poisťovňa je inštitúcia existujúca najmä vďaka prirodzenej potrebe ľudí spojenej s pocitom istoty. Na vybudovanie dôvery u svojich klientov je dôležité spoľahlivé fungovanie vnútorného chodu poisťovne. Jedným zo základných predpokladov sú optimálne nastavené procesy a spoľahlivý informačný systém. Tieto aspekty sú kľúčové pre Asseco Central Europe pri realizácií riešení na StarINS platforme.