Vybrať región
sk

Softwarové riešenie od Asseco zefektívňuje, zjednodušuje a automatizuje biznis procesy poisťovní. Vďaka svojej flexibilite a vysokej miere konfigurovateľnosti je schopné pružne reagovať na potreby trhu. Riešenie komplexne pokrýva všetky biznis procesy komerčného poisťovníctva od upísania rizika cez zaistenie až po finančnú uzávierku a jej zaúčtovanie. Podporuje bezpapierovú kanceláriu.

 

Disponujeme vyše 30 ročnou skúsenosťou

Portfólio softvérových riešení pokrýva portálové riešenie na predaj poistných zmlúv, ich spracovanie v centrálnom systéme a ich vykazovanie prostredníctvom nadstavbových riešení v oblasti business intelligence.