Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco Central Europe má nové sídlo

Asseco Central Europe sa od februára oficiálne presťahovalo. Novou adresou je Galvaniho 19. Nielen nový priestor, ale celá budova, ktorej samotná výstavba trvala 2,5 roka, bola šitá na mieru priamo našim potrebám. Za zmenou adresy však možno nájsť omnoho viac ako len relokáciu. V zmysle motta: tvarujeme naše budovy a naše budovy následne tvarujú nás, sme zároveň s presťahovaním naštartovali aj nový mind-set v kultúre firmy. Inovatívna smart budova sa pre nás stala príležitosťou, aby sme vnútorné zmeny, ktoré sme už dlhšie pociťovali, premietli aj do nášho pracovného prostredia – a naopak, nechali sa inšpirovať pri každodennom vývoji softvéru novým priestorom.

Galvaniho Business Center 5 je bezbariérová a plne podporujúca našu diverzitu, udržateľná (uchádza sa o prestížny certifikát BREEAM excellent) a silne posilňujúca kreativitu, internú komunikáciu a synergiu celej skupiny.

 

„Chceli sme priestor, ktorý bude odrážať to, kým sme, s využitím najmodernejších technológií, ale aj vychádzať z nášho nadšenia a presvedčenia pre lepší svet a kvalitnejší, udržateľnejší život v ňom. Naša nová budova nám intuitívne pomáha vytvárať a zdieľať naše hodnoty, myslieť mimo zabehnutých koľají a v neposlednom rade pritiahnuť šikovných a perspektívnych ľudí,“ hovorí CEO ACE Jozef Klein. Tento projekt je za uplynulý rok možno najdôležitejší, ktorý sme zavŕšili: pretože je pre našich zamestnancov. Otvára nám dvere k novej budúcnosti Asseca, pretože už onedlho budeme aj s našimi dcérskymi spoločnosťami pod jednou strechou, čo určite prinesie nové príležitosti – ľudsky aj biznisovo.

Za projektom novej budovy stojí tím architektov Šebo-Lichý a koncept interiéru pracovných priestorov vytvorili architekti zo štúdia coolstock Katalin Karsay, Igor Salcer a Lukáš Šíp. V oboch prípadoch sme si vybrali partnerov, ktorí rešpektovali naše hlboké poznanie potrieb firmy, či nastavenie a ktorým nešlo len o estetiku či funkčnosť, ale aj koncept wellbeingu zamestnancov, celkové usporiadanie priestoru a jeho logiku.

Architekti hovoria: „Chceli sme, aby bola dispozícia pracovných priestorov efektívna a prehľadná, no zároveň funkčne, priestorovo a vizuálne bohatá. Namiesto tradičných chodieb vytvárame multifunkčný, pôdorysne členitý (a skutočne) komunikačný priestor, ktorý tvorí chrbticu celej prevádzky. Vznikajú v ňou „zálivy“ naplnené pracovnými či oddychovými mikropriestormi, ktorých úlohou je spájať ľudí, podporovať sociálny a pracovný kontakt medzi kolegami. Vďaka internému schodisku prestávajú byť podlažia bariérou pre tento kontakt. Dôraz sme kládli aj na oddychové priestory, najmä ich správnu funkčnú segregáciu. Gastro zariadenia sa členia od malých coffee point-ov, cez uzatvorené kuchyne s jedálňou až po firemnú kaviareň. Tieto zariadenia sú umiestnené pri internom schodisku. Na najvyššom poschodí schodiska sa nachádza hlavný coffee point pre oddych, neformálne stretnutia, ale aj prezentácie, v susedstve s herňou / relax room-om, priestorom pre deti zamestnancov, pokiaľ s nimi rodičia potrebujú na určitý čas prísť do práce. K dispozícii je aj jedáleň pre zamestnancov, ak nechcú využívať kantínu, ktorou budova disponuje, ale uprednostňujú individuálne stravovanie. Takéto rozmiestnenie funkcií pre oddych a občerstvenie podporuje interakciu, ale dáva aj možnosť na výber, ak niekto preferuje tichšie prostredie.“

Koncepcia dispozície je tak podľa architektky postavená na členení priestoru podľa jednotlivých typov práce, pokrývajúcich všetky potreby jednotlivcov aj tímov, ale aj rôzne typy pováh v tíme a samozrejme činností, potrebných pre vývoj softvéru, ktoré sa prelínajú s priestormi určenými pre psychický alebo tiež fyzický relax. Zamestnanci tak počas pracovnej doby migrujú (pomyselnou) „kancelárskou krajinou“. Uzatvorené kancelárie, call room-y rôznych veľkosti (1 až 4 miestne) pre sústredenú prácu alebo citlivú komunikáciu, video hovory ale aj menšie brainstormingy, sa striedajú s multimediálne vybavenými zasadačkami rôznych veľkostí či tímovými open mind pre operatívne alebo projektové pracovné stretnutia s kolegami alebo obchodné jednania s biznis partnermi. V parteri, pri vstupe do budovy, je situovaná (funkčne) jedinečná, variabilná interaktívna zóna, koncipovaná ako agilné pracovisko. Jej hlavnú sálu je možné prepojiť s jednou alebo oboma zasadačkami vďaka skladacím priečkam. Bez stavebných zásahov, dodatočného personálu a v krátkom čase tak vzniknú otvorené priestory pre konferencie, školenia, prednášky či firemné podujatia a prezentácie, podporujúce na jednej strane kreativitu a spoluprácu, s modulárnym nábytkom, ale aj s tichými samostatnými pracovnými zónami v prípade potreby.

Stratégii vytvorenia nového pracoviska pre Asseco predchádzal hĺbkový prieskum potrieb zamestnancov, z ktorého vyplynulo 7 najdôležitejších oblastí, ktoré naši kolegovia vnímajú ako priority. Ich zakomponovanie v nových priestoroch sa potom stalo pre architektov alfou a omegou. Za všetky napríklad možno uviesť potrebu lepšieho interného prepojenia firmy a internej komunikácie, ako dôsledok projektovej orientácie spoločnosti. Navrhli sme firmu viac prepojiť už spomenutým interným schodiskom, ktoré sa stalo ústredným komunikačným prvkom v najexponovanejšom mieste. Experiment sa vyplatil a práve otvorené schodisko (s trojpodlažnou machovou stenou) výrazne dopomohlo v change-managemente: vo firme nastal väčší pohyb, častejšie (neplánované) stretnutia tímov a ľudské prepojenie. Naša budova nám umožnila zasiahnuť až na takúto úroveň fungovania.

Nový priestor však naopak prirodzene integroval mind-set, ktorý sme v DNA našej firmy mali od začiatku, ale stará budova nám neumožnila ho naplno rozvinúť: existovať v „diversity inclusive environment“ pre všetkých, ktorí tvoria medzinárodný tím Asseco. A to samozrejme bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. V neposlednom rade sme vyšli v ústrety aj nášmu nevidiacemu kolegovi Gregorovi a v priestoroch sme nainštalovali TOTUPOINT systém, ktorý on sám pomáhal vyvíjať a ktorý mu pomáha lepšie sa orientovať.

GBC5 sa tiež stala aj dôležitým inovatívnym prvkom v živote firmy. Sú tu inteligentne centrálne riadené systémy, vrátane bezpečnostného či vzduchotechniky, rekuperácie a nezávislého kúrenia, taktiež smart systém osvetlenia a dômyselný prirodzený prívod vzduchu a jeho prúdenie v garáži namiesto umelého odvetrávania. Pohyb po budove, vrátane návštev, je tiež riadený intuitívne s potenciálnou možnosťou využívania virtuálnych kariet. Pracoviská sú kompletne vybavené audiovizuálnou a komunikačnou technikou umožňujúcou hybridný a virtuálny model coworkingu, vrátane centrálneho booking systému zasadačiek. Zároveň, aby sme rešpektovali dizajnovú „čistotu“ priestoru a vyhoveli aj potrebám marketingu, namiesto plôch pre plagáty na interné kampane sú na chodbách a pri exponovaných miestach umiestnené obrazovky (LED aj štandardné TV). Rovnako namiesto tlačených návodov ako priestor a jeho vybavenie používať, sme umiestnili na rôzny mobiliár QR kódy v rozmere 50x50 mm, prepojené na online praktické popisy.

Aj z hľadiska udržateľnosti sme si dali záležať. Okrem dynamickej fasády a meniacej sa tektoniky okien, ktorou budova GBC 5 reaguje na svetelné podmienky a orientáciu voči svetelným stranám, architektúra projektu poskytuje benefity zelenej architektúry s koncepciou zelených terás a otvorených priestorov. Naša budova má k dispozícii vlastnú studňu na zavlažovanie a dažďová voda je traťovodmi priamo odvedená do pôdy. Medzi ďalšie výhody patrí vlastná „mini-elektráreň“ na streche budovy s inštalovanou kapacitou 89,67 kW, čo predstavuje asi 10 % spotreby budovy. Pri ideálnych podmienkach tak bude vedieť strecha našej budovy do siete priviesť 90 MWh elektriny za rok. Samozrejme, k dispozícii je infraštruktúra a zázemie pre cyklistov tak, aby sme čo najviac mohli využívať alternatívy k automobilovej doprave. Súčasťou sú šatne, sprchy, toalety a sušiareň. Bicykle možno uskladniť v interiérovom či počas letných mesiacov aj v exteriérovom úložisku. V realizácii je aj nabíjacia stanica pre elektro automobily.

DIZAJNÉR / ARCHITEKT / ŠTÚDIO: Architekti Šebo Lichý s.r.o., Studio coolstock, JDArch
VEĽKOSŤ PRIESTORU V M²: 20 851 m2 (kancelárie 17 300 m2)
VEĽKOSŤ PRIESTORU V M² pre skupinu Asseco Central Europe – 9600 m2
ROK REALIZÁCIE: 2019 - 2021

 

 

 FOTO ASSECO - NORA A JAKUB ČAPRNKA

 

 


Vytlačiť