Vybrať región
sk

Poskytujeme širokú škálu riešení pre celú oblasť zdravotníctva. Naše aktivity sú zamerané na tri základné skupiny zákazníkov a to štát, reprezentovaný ústrednými orgánmi štátnej správy a organizáciami miestnych samospráv, zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu od najväčších nemocníc a špecializovaných zdravotníckych zariadení až po praktických lekárov.

   

DRG grouper od Asseco využívajú
3 z 3 zdravotných poisťovní na Slovensku

Pre zdravotné poisťovne poskytujeme komplexný zdravotný poistný informačný systém vrátane portálového riešenia. Systém spĺňa náročné kritéria poisťovní na prevádzku a je vytvorený v súlade s legislatívou a procesmi definovanými užívateľmi systému. Zjednodušuje prácu koncových používateľov. Zdravotný poistný informačný systém je postavený na základe dlhodobej skúsenosti s vývojom a rozširovaním systémov pre zdravotného poistenie.