Vybrať región
sk

DRG

DRG Grouper pre poisťovne

DRG Grouper klasifikuje nemocničné prípady do takmer 1200 nákladovo a medicínsky podobných skupín. Triedi pacientov nielen podľa medicínskeho hľadiska, ale aj podľa finančnej náročnosti ich liečby. Vďaka tejto klasifikácii môžu zdravotné poisťovne hradiť nemocničnú starostlivosť spravodlivejšie a súčasne zvyšujú efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov v zdravotnom systéme.