Vybrať región
sk

Okamžité správy

44/2007

2007-12-18 / 44/2007 / Schválenie akvizície UNiQUARE Software Development GmbH PMÚ SR

2007-12-18 / 44/2007 / Schválenie akvizície UNiQUARE Software Development GmbH PMÚ SR

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

43/2007

2007-11-30 / 43/2007 / Podpis významnej zmluvy

2007-11-30 / 43/2007 / Podpis významnej zmluvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

41/2007

2007-11-19 / 42/2007 / Nadobudnutie podielu v spoločnosti UNiQUARE Software Development GmbH.

2007-11-19 / 42/2007 / Nadobudnutie podielu v spoločnosti UNiQUARE Software Development GmbH.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

39/2007

2007-10-22 / 39/2007 / Predaj akcií spoločnosti BERIT, a.s. a spoločnosti LCS International, a.s.

2007-10-22 / 39/2007 / Predaj akcií spoločnosti BERIT, a.s. a spoločnosti LCS International, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

38/2007

2007-10-09 / 38/2007 / Dohoda akcionárov spoločnosti Asseco Czech Republic, a.s. o navýšení ZI

2007-10-09 / 38/2007 / Dohoda akcionárov spoločnosti Asseco Czech Republic, a.s. o navýšení ZI

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

37/2007

2007-10-05 / 37/2007 / Schválenie nadobudnutia akcií v Asseco Czech Republic, a.s. Protimonopolným úradom SR

2007-10-05 / 37/2007 / Schválenie nadobudnutia akcií v Asseco Czech Republic, a.s. Protimonopolným úradom SR

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

36/2007

2007-10-03 / 36/2007 / Zapísanie navýšenia ZI v Asseco Czech Republic, a.s.

2007-10-03 / 36/2007 / Zapísanie navýšenia ZI v Asseco Czech Republic, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

35/2007

2007-09-27 / 35/2007 / Akcionári nad 5% zúčastnení na MVZ 26.9.2007

2007-09-27 / 35/2007 / Akcionári nad 5% zúčastnení na MVZ 26.9.2007

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

34/2007

2007-09-27 / 34/2007 / Rozhodnutie prijaté na MVZ 26.9.2007

2007-09-27 / 34/2007 / Rozhodnutie prijaté na MVZ 26.9.2007

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

33/2007

2007-09-20 / 33/2007 / Návrhy rozhodnutí pre mimoriadne valné zhromazdenie - oprava

2007-09-20 / 33/2007 / Návrhy rozhodnutí pre mimoriadne valné zhromazdenie - oprava

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

33/2007

2007-09-18 / 33/2007 / Návrhy rozhodnutí pre mimoriadne valné zhromaždenie

2007-09-18 / 33/2007 / Návrhy rozhodnutí pre mimoriadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

32/2007

2007-09-07 / 32/2007 / Nadobudnutie akcií spoločnosti Asseco Czech Republic, a.s.

2007-09-07 / 32/2007 / Nadobudnutie akcií spoločnosti Asseco Czech Republic, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

31/2007

2007-08-27 / 31/2007 / Zvolanie Mimoriadneho Valného Zhromaždenia

2007-08-27 / 31/2007 / Zvolanie Mimoriadneho Valného Zhromaždenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

30/2007

2007-08-17 / 30/2007 / Schválenie akvizície BERIT, a.s. Úradom pre hospodársku súťaž ČR

2007-08-17 / 30/2007 / Schválenie akvizície BERIT, a.s. Úradom pre hospodársku súťaž ČR

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

29/2007

2007-08-07 / 29/2007 / Registrácia akcií v KDPW

2007-08-07 / 29/2007 / Registrácia akcií v KDPW

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

27/2007

2007-08-01 / 27/2007 / Podpisanie dodatku s EXIBANKOU SR

2007-08-01 / 27/2007 / Podpisanie dodatku s EXIBANKOU SR

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

26/2007

2007-07-30 / 26/2007 / Schválenie akvizície BERIT, a.s. Protimonopolným úradom SR

2007-07-30 / 26/2007 / Schválenie akvizície BERIT, a.s. Protimonopolným úradom SR

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

25/2007

2007-07-10 / 25/2007 / Schválenie akvizície LCS International Úradom pre hodpodársku súťaž ČR

2007-07-10 / 25/2007 / Schválenie akvizície LCS International Úradom pre hodpodársku súťaž ČR

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

24/2007

2007-07-06 / 24/2007 / Zvolenie nového člena predstavenstva

2007-07-06 / 24/2007 / Zvolenie nového člena predstavenstva

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

23/2007

2007-07-06 / 23/2007 / Nadobudnutie podielu v MPI SLOVAKIA s.r.o.

2007-07-06 / 23/2007 / Nadobudnutie podielu v MPI SLOVAKIA s.r.o.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

22/2007

2007-06-22 / 22/2007 / Zmena podielu akcionára

2007-06-22 / 22/2007 / Zmena podielu akcionára

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

21/2007

2007-06-21 / 21/2007 / Schválenie akvizície LCS International, a.s. Protimonopolným úradom SR

2007-06-21 / 21/2007 / Schválenie akvizície LCS International, a.s. Protimonopolným úradom SR

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

20/2007

2007-06-20 / 20/2007 / Nadobudnutie akcií BERIT, a.s.

2007-06-20 / 20/2007 / Nadobudnutie akcií BERIT, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

19/2007

2007-06-18 / 19/2007 / Podpísanie zmluvy s IBM Slovensko

2007-06-18 / 19/2007 / Podpísanie zmluvy s IBM Slovensko

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

18/2007

2007-06-04 / 18/2007 / Zmena podielu akcionára ING TFI

2007-06-04 / 18/2007 / Zmena podielu akcionára ING TFI

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

17/2007

2007-05-09 / 17/2007 / Skrátené štvrťročné konsolidované finančné výsledky za 1. kvartál 2007

2007-05-09 / 17/2007 / Skrátené štvrťročné konsolidované finančné výsledky za 1. kvartál 2007

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

16/2007

2007-05-04 / 16/2007 / Nadobudnutie akcií LCS International, a.s.

2007-05-04 / 16/2007 / Nadobudnutie akcií LCS International, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

15/2007

Nadobudnutie akcií spoločnosti Asseco Czech Republic, a.s.

Nadobudnutie akcií spoločnosti Asseco Czech Republic, a.s.

14/2007

2007-03-26 / 14/2007 / Rozhodnutia prijaté na VZ 23.3.2007

2007-03-26 / 14/2007 / Rozhodnutia prijaté na VZ 23.3.2007

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

13/2007

2007-03-26 / 13/2007 / Akcionári nad 5% zúčastnení na VZ 23.3.2007

2007-03-26 / 13/2007 / Akcionári nad 5% zúčastnení na VZ 23.3.2007

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

12/2007

2007-03-20 / 12/2007 / Zvolenie nového člena predstavenstva

2007-03-20 / 12/2007 / Zvolenie nového člena predstavenstva

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

11/2007

2007-03-20 / 11/2007 / Schválenie akvizície Datalock, a.s. Protimonopolným úradom SR

2007-03-20 / 11/2007 / Schválenie akvizície Datalock, a.s. Protimonopolným úradom SR

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

10/2007

2007-03-15 / 10/2007 / Návrhy rozhodnutí pre riadne valné zhromaždenie

2007-03-15 / 10/2007 / Návrhy rozhodnutí pre riadne valné zhromaždenie

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

9/2007

2007-03-13 / 09/2007 / Zmena termínov publikácie ročných správ - oprava

2007-03-13 / 09/2007 / Zmena termínov publikácie ročných správ - oprava

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

8/2007

2007-03-13 / 08/2007 / Zmena termínov publikácie ročných správ

2007-03-13 / 08/2007 / Zmena termínov publikácie ročných správ

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

7/2007

2007-02-21 / 07/2007 / Skrátené štvrťročné konsolidované finančné výsledky za 4.kvartál 2006

2007-02-21 / 07/2007 / Skrátené štvrťročné konsolidované finančné výsledky za 4.kvartál 2006

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

6/2007

2007-02-21 / 06/2007 / Zvolanie riadneho valneho zhromazdenia

2007-02-21 / 06/2007 / Zvolanie riadneho valneho zhromazdenia

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

5/2007

2007-02-16 / 05/2007 / Potvrdenie výhry v tendri

2007-02-16 / 05/2007 / Potvrdenie výhry v tendri

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2007

2007-10-26 / 40/2007 / Nadobudnutie akcií spoločnosti Disig, a.s.

2007-10-26 / 40/2007 / Nadobudnutie akcií spoločnosti Disig, a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

4/2007

2007-02-14 / 04/2007 / Podpis významnej zmluvy

2007-02-14 / 04/2007 / Podpis významnej zmluvy

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

3/2007

2007-01-26 / 03/2007 / Termíny zverejnenia periodických správ v roku 2007

2007-01-26 / 03/2007 / Termíny zverejnenia periodických správ v roku 2007

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

2/2007

2007-01-09 / 02/2007 / Nadobudnutie akcií spoločnosti Datalock a.s.

2007-01-09 / 02/2007 / Nadobudnutie akcií spoločnosti Datalock a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu

1/2007

2007-01-02 / 01/2007 / Zlúčenie spoločností Slovanet a.s. a SLNT a.s.

2007-01-02 / 01/2007 / Zlúčenie spoločností Slovanet a.s. a SLNT a.s.

Download správa Skopírujte odkaz do prehľadu