Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Asseco CE má za sebou najúspešnejší rok v histórii

Spoločnosť Asseco pôsobí na trhu už 30 rokov. Začínala na Slovensku ako poskytovateľ IT riešení v bankovníctve, ku ktorým pridala aj iné segmenty, a zároveň sa rozšírila na ďalšie trhy. Dnes je aktívna v siedmich európskych štátoch, ale projekty realizuje aj v Nigérii, Ghane či Etiópii. Veľkou skúsenosťou pre ňu bola realizácia softvéru pre banku vo Vietname. Skupine sa darí rásť aj cestou akvizícií. Tie jej dopĺňajú portfólio, zvyšujú podiel v existujúcom segmente alebo ju obohacujú o novú kompetenciu. Generálny riaditeľ Asseco CE Jozef Klein hovorí, čo stojí za vlaňajšími výsledkami, o expanzii, ale aj startupoch, ktoré firma podporuje cez akcelerátor Perry Talents.

Vlaňajšok bol pre Asseco CE veľmi úspešný. Firma zvýšila tržby o desať percent, na 310 miliónov eur, a rovnakým tempom rástla pridaná hodnota. Konsolidovaný čistý zisk dosiahol 37 miliónov eur. Čo sa najviac podpísalo pod tieto výsledky?

Vlaňajší rok sa stal pre skupinu Asseco CE najúspešnejším rokom za celú jej 30-ročnú históriu. Výsledky boli pozitívne vďaka organickému nárastu tržieb. Významne tomu pomohli všetky biznisové segmenty, z ktorých bol najlepší segment plánovania podnikových zdrojov (ERP) s tržbami 140 miliónov eur. Konsolidovaný čistý zisk sa podarilo dosiahnuť aj vďaka zvýšeniu efektivity v spoločnosti.

Pod Asseco CE spadá viacero štátov. V čom medzi nimi existujú zásadné rozdiely? Ktoré segmenty sú kľúčové?

Do skupiny Asseco CE patrí sedem krajín, a to Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko a z Poľska len segment ERP. Nie v každej krajine máme rovnako rozvinuté všetky oblasti pôsobenia. V krajinách V4 máme viaceré segmenty pokryté, ale najbližšie k sebe sú Slovensko a Česko, kde sme sa od vzniku firmy snažili rozvíjať bankovníctvo a poisťovníctvo. V krajinách hovoriacich po nemecky pokračujeme v postupnom zvyšovaní svojho trhového podielu v oblasti ERP a utility. Vlani Slovensko potvrdilo svoju mimoriadne silnú pozíciu v skupine. Nárast obratu sme zaznamenali takmer v každom odvetví. Tešíme sa z tohto úspechu, keďže aj takto potvrdzujeme významnú rolu Slovenska, ktoré stálo pri zrode celej skupiny Asseco.

Koronakríza pozastavila či oneskorila niektoré IT biznisy. Zároveň vytvára možnosti rastu pri vývoji nových špecifických riešení. Aký dosah tejto krízy na svoje tohtoročné hospodárenie očakávate?

Ekonomické dosahy nedokážeme v tejto chvíli vyčísliť. Namiesto plánovaného rastu tržieb očakávame pokles. Udalosti posledných mesiacov však naznačujú a potvrdzujú potrebu digitalizácie procesov a služieb, čiže oblasť, v ktorej sa cítime kompetentne. Rozvoj IT očakávame v každom segmente ekonomiky. Veľký potenciál vidíme najmä v segmente utility, ktorý pandémia až tak neovplyvnila. Naopak, kríza výrazne zasiahla Priemysel 4.0, najmä v oblasti automotive, kde sme pocítili výrazný prepad biznisu.

Už v začiatkoch sa Asseco zameriavalo najmä na bankovníctvo. Aj dnes tvorí významnú časť príjmu tento segment. Ako sa vyvíja jeho podiel na tržbách a ktoré ďalšie segmenty sa v posledných rokoch posilňujú?

Historicky naším prvým segmentom bol banking, kde sme získali zákazníkov ako napríklad Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa či Poštová banka. Aj po rokoch nám tu tržby neustále stúpajú. Vlani sme ich medziročne zvýšili o štrnásť percent. Za tým sú najmä novozískaní klienti. Masívnu digitalizáciu služieb v tejto oblasti podnietil aj prirodzený tlak zo strany zákazníkov na využívanie digitálnych kanálov – mobile banking, internet banking, voice banking, Apple Pay, Google Pay a iné.

Rast firmy je aj výsledkom akvizícií. Vlani k vám pribudla česká firma TurboConsult, ktorá dodáva IT riešenia pre finančný sektor. Predtým to boli Exe či žilinský CEIT, aktívny v priemyselnej automatizácii. Akvizície zvyšujú silu, výkon aj možnosti pôsobenia značiek na trhu. Ktoré z nich hodnotíte ako najvydarenejšie a prečo?

Každá akvizícia je pre nás významná. Buď nám dopĺňa portfólio produktov, zvyšuje podiel v existujúcom segmente, alebo nás, naopak, obohacuje o novú špecifickú kompetenciu. Týmto znižujeme riziko pôsobenia na trhu. Práve v súčasnosti, keď segment public na Slovensku stagnuje, vyvažujeme tento výpadok novými projektmi pre banking, ERP a utility. S odstupom času považujem za najvydarenejšie akvizície ERP firiem v Rakúsku, Nemecku, Česku, na Slovensku a v Poľsku. Z nich sme pred niekoľkými rokmi vytvorili ERP holding s názvom Asseco Enterprise Solutions. Po počiatočnej opatrnosti a istej skepse tento ERP projekt vysoko prevyšuje aj tie najodvážnejšie očakávania.

Okrem zabehnutých firiem Asseco CE podporuje aj startupy. Prečo ste sa rozhodli spolupracovať s akcelerátorom startupov Perry Talents?

Chceme byť aj naďalej konkurencieschopní a inovatívni, preto vyhľadávame zaujímavé nápady či projekty, ktoré by v budúcnosti mohli rozšíriť naše portfólio. Investujeme vlastné zdroje do podpory talentov, ktoré majú potenciál uspieť na trhu. Zároveň je to jedna z našich CSR aktivít, vďaka ktorej podporujeme mozgy na Slovensku a odovzdávame im svoje skúsenosti. Akcelerátor Perry Talents nám umožňuje budovať synergiu medzi touto našou túžbou a šikovnými mladými zakladateľmi projektu. Aj my sme boli v roku 1990 mladým startupom a dnes sa nám darí v medzinárodnom priestore.

Asseco CE je súčasťou medzinárodnej entity, ktorá pôsobí vo vyše 50 krajinách. Zúčastňujete sa na tendroch na dodávku IT systémov pre firmy z rozvíjajúcich sa trhov Blízkeho či Stredného východu, aj ich vyhrávate. Ktoré projekty boli v poslednej dobe kľúčové?

Pri vstupe do krajín mimo Európy sa musí počítať nielen s rozdielnou administratívou či zákonmi, ale hlavne s kultúrnymi rozdielmi. Ide o veľmi náročný proces. Moji kolegovia doteraz spomínajú na vstup do afrických štátov, ako je Nigéria, Ghana či Etiópia. Veľkou skúsenosťou pre nás bola realizácia softvéru pre banku vo Vietname. Kvôli porovnaniu treba povedať, že naša najväčšia banka má okolo troch miliónov klientov a my sme tam realizovali systém pre stredne veľkú banku s viac ako dvadsiatimi miliónmi klientov.

CEO spoločnosti Asseco CE ste už 18 rokov. Začínali ste ako programátor. Ako vám pomohlo logické a matematické myslenie v riadení, kde ste ho skĺbili s vedením ľudí, obchodom či so stratégiou?

Práca CEO je úplne iná než práca programátora. Ako medzistupeň medzi programátorom a CEO som zastával miesto projektového manažéra. Už tam som pociťoval rozdiely. Ako programátor som bol zodpovedný za svoju prácu, ako projektový manažér som k tomu pribral aj riadenie menšieho kolektívu ľudí, zodpovednosť za prácu iných a tvorbu stratégie. Dnes je to pre mňa najmä práca s ľuďmi. Musím ľudí viesť, motivovať a rozhodovať. Súčasne pociťujem voči zákazníkovi zodpovednosť za ich výkon, zabezpečujem, aby mali aj v tomto náročnom období prácu, a paralelne musím plniť očakávania akcionárov. Skúsenosti a matematické myslenie mi veľmi pomáhajú. I keď už neprogramujem, tejto práci rozumiem a to je výhoda. Matematické a logické myslenie mi pomáha aj pri obchodných stretnutiach a nastavovaní stratégie, kde je vítaná istá miera kombinatoriky.

Z firmy sa pod vaším vedením stal jeden z najväčších poskytovateľ IT služieb na Slovensku aj v Európe. Čo na tejto ceste zohrávalo najdôležitejšiu úlohu?

Kľúčovým okamihom bolo v roku 2004 naše spojenie s „lokálnou“ poľskou firmou Comp Rzeszów na čele s naším súčasným prezidentom skupiny Adamom Góralom. Adam Góral je vizionár, ktorý nás vedie neustále dopredu. Spomenúť musím i úspešné IPO a SPO, teda upisovanie akcií na burze WSE vo Varšave, ktoré nám pomohlo získať prostriedky na rast spoločnosti a jej ďalšie akvizície. Umožnilo nám to zároveň narásť až do dnešnej podoby. Ale napríklad aj nedávny vyradenie našej firmy z varšavskej burzy je úžasná skúsenosť v živote firmy. Zároveň musím zdôrazniť, že pre úspech celej spoločnosti Asseco sú dôležití najmä ľudia vo firme. Môžeme sa chváliť nielen skúsenými odborníkmi, ale aj ľuďmi na správnom mieste.

Jozef Klein (58) absolvoval Matematickofyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1999. Predsedom Predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku je od roku 2002, rovnakú pozíciu zastáva už osemnásť rokov aj v jej českej sestre. V oboch firmách je aj ich CEO. Významné funkcie má aj v Asseco Enterprise Solutions, Asseco International a Asseco Group. V roku 2016 získal ocenenie EY Podnikateľ roka.

TREND


Vytlačiť