Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Asseco Central Europe prispelo prepojením laboratórií k boju s novým koronavírusom na Slovensku

Spoločnosť Asseco CE svojou prácou prispela k boju s novým koronavírusom. V rámci spoločnosti sa v rekordne krátkom čase, za desať dní, vytvoril a uviedol do prevádzky centrálny informačný systém IS COVID na evidenciu laboratórnych žiadaniek a výsledkov testovania na vírus SARS-CoV-2. Týmto sme pomohli zvýšiť efektivitu testovania na ochorenie COVID-19, ale aj jeho kapacitu na súčasných viac než 5 000 vzoriek denne.

Informačný systém IS COVID prepojil štátne a súkromné laboratóriá do integrovaného systému čím sa umožnilo riadené masívne testovanie obyvateľstva, a zároveň sa vytvorila online kľúčová platforma pre inštitúcie, ktoré potrebujú mať pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a záchranu ľudských životov online validné informácie. Systém sa denne rozširuje a prispôsobuje potrebám praxe. Pridávajú sa do neho ďalšie funkcionality a pripájajú sa doň ďalšie inštitúcie.

„Z dôvodu hromadného pribúdania počtu vzoriek od osôb podozrivých na ochorenie COVID-19, zapájanie ďalších laboratórnych zložiek súkromných, nemocničných, vedeckých a iných rezortov a absencie centrálneho laboratórneho systému bolo potrebné situáciu riešiť formou nového informačného systému. Prostredníctvom neho sú v krátkom čase informované kľúčové inštitúcie o výsledkoch laboratórneho vyšetrovania, čo pomáha rýchlo vyhodnotiť epidemiologickú situáciu na Slovensku, a taktiež integráciou na ďalšie systémy sa spracovávajú výstupy pre medzinárodné organizácie,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„V Asseco CE sme vytvorili v priebehu pár dní plne funkčný systém pre potreby boja proti ochorenia COVID 19. Nami vytvorený systém prepája informácie medzi kľúčovými inštitúciami na poli boja s novým koronavírusom; Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné centrum zdravotníckych informácií a štátne a súkromné laboratóriá a tak sa zefektívňuje a skvalitňuje riadenie testovania a informácií ohľadne realizovaných testov na COVID 19,“ priblížil Jozef Klein, CEO Asseco CE.

Do systému sú na Slovensku okrem vyššie menovaných zložiek zapojené viaceré inštitúcie vrátane Ministerstva zdravotníctva SR, Univerzitná nemocnice v Bratislave, Fakultná nemocnica Trnava, Fakultná nemocnica Trenčín, Univerzitná nemocnica Martin, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, Nemocnica Michalovce, Záchranná služba v Bratislave a Košiciach, Národný Ústav Srdcových a Cievnych Chorôb, Súdne lekárstvo a patologická anatómia, infektológovia a hygienici, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, Laboratóriá Piešťany a pripájajú sa ďalšie inštitúcie.

touchit.sk, 29. 4. 2020

https://touchit.sk/asseco-central-europe-prispelo-prepojenim-laboratorii-k-boju-s-novym-koronavirusom-na-slovensku/288825


Vytlačiť