Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Hospodárske noviny, str.6 / Získaním Nemcov môžeme zvýšiť výkony

Spoločnosť Asseco CS do ukončenia kúpy o akvizíciách nehovorí. Týmto smerom však ide stále, a tak na rad pripadá napríklad aj Afrika. „Okrem toho je jedným z cieľov skupiny vlastnícku štruktúru konsolidovať do jednej. A to výmenou akcií, ako sa to udialo aj pri našom Asseco CE,“ tvrdí Klein. Jozef Klein, predseda Predstavenstva Asseco CE

* Organizačné presuny v rámci nadnárodných skupín sú bežné. Akvizície, kde sa však platia milióny, ako vo vašom prípade, celkom nie. Prečo tento postup?

Jednotlivé časti skupiny Asseco ako Nemecko, stredná Európa, západná Európa a podobne, nemajú jednotnú vlastnícku štruktúru. Preto presúvať aktíva z jednej časti do druhej nie je možné.

* Je takýto stav viac výhodou alebo nevýhodou?

Jedným z cieľov skupiny je štruktúru konsolidovať do jednej. A to výmenou akcií, ako sa to udialo aj pri našom Asseco CE. V roku 2012 napríklad Asseco Poland vlastnilo len okolo 40 percent Asseca CE, dnes je to 93,5 percenta. Slovenskí vlastníci tak výmenou získali podiely v celej skupine.

* Čo touto konsolidáciou získate?

Ide o to, aby jednotlivým akcionárom nezáležalo len na prosperite ich Asseca v danom regióne, ale naopak, skupiny ako celku. To pomôže hlbšej integrácii a synergii produktov, odstráneniu prípadnej duplicity činností či vnútroskupinovej konkurencie.

* Ako ste došli k cene 13,8 milióna eur za nemecké Asseco Solutions? Rokovalo sa tvrdo?

Môžem povedať, že ide o skutočnú cenu vyplývajúcu z hodnoty firmy. Nie je za tým žiadna optimalizácia alebo nejaké zvýhodnenie.

* Z hľadiska výkonov, aký podiel má bratislavské Asseco CE teraz v celej skupine?

Na úrovni tržieb a zisku ide približne o desať percent.

* Možno akvizíciou z Nemecka očakávať posilnenie týchto čísel?

Áno, predpokladáme, že môže ísť o 15- až 20-percentný nárast.

* Pripravujete na úrovni Asseco CE alebo celej skupiny ďalšie akvizície?

Do ukončenia kúpy o nich dopredu nehovoríme, ale stále ideme aj týmto smerom. Oproti minulosti možno viac analyzujeme a zvažujeme nové projekty. Či a ako zapadnú do našej štruktúry. Ako nový svetadiel môže pribudnúť Afrika.

* Skupina Asseco poskočila v európskom technologickom rebríčku Truffle 100 s 1,3-miliardovým obratom na šieste miesto. Má to reálny dosah na biznis?

U veľkých korporátnych klientov to prehlbuje dôveru a otvára dvere. Môžem povedať, že bez členstva v takejto veľkej skupine by sme niekoľko zákaziek ako lokálny hráč v Bratislave určite nezískali.

***

Oproti minulosti možno viac analyzujeme a zvažujeme nové projekty. Či a ako zapadnú do našej štruktúry.

Súbory k stiahnutiu


Vytlačiť