Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

IooX od Asseco: Unikátne digitálne riešenie pre poisťovníctvo

Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Väčšina z nás očakáva plnú mieru digitalizácie a rýchly online prístup vo všetkých službách. Tento trend nie je výnimkou ani v poisťovníctve. Výzvy, ktorým čelí poisťovací biznis, vyžadujú digitálnu transformáciu so správnym partnerom, s nástrojmi a so zmenou myslenia. Ako dosiahnuť úspešný prechod z kamenných pobočiek do online priestoru?

Digitálna transformácia je proces, nie jednorazová udalosť. Vyžaduje množstvo zmien vo viacerých obchodných a prevádzkových procesoch. V súčasnosti jej význam ešte viac umocnila celosvetová pandemická situácia. Spoločnosť Asseco predstavila unikátne riešenie IooX (Insurance out of the Box), ktoré vytvára príležitosť na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa. IooX je riešenie komplexne pokrývajúce predajné a prevádzkové potreby komerčnej poisťovne, pričom využíva technológie inovatívnym spôsobom. Pozostáva z front-endového a back-office riešenia integrovaného do spoločnej digitálnej platformy. Vďaka svojej flexibilite a vysokej miere konfigurovateľnosti je schopné pružne reagovať na potreby trhu. Riešenie pokrýva všetky biznis procesy komerčného poisťovníctva pre životné aj neživotné poistenie od tvorby produktov, uzatvorenia poistenia cez zaistenie až po likvidáciu poistných udalostí a s automatizovanou podporou procesov na pozadí (účtovníctvo, reporting, atď.)

Možnosť biometrického podpisu dokumentov je ďalšou inovatívnou funkcionalitou IooX, ktorá je bezpečnejšia a šetrí klientom čas. Táto novinka sa dá využiť aj v multifunkčnej mobilnej aplikácii, ktorá okrem iného umožňuje elektronicky podpísať dokumenty a následne ich bezpečnou cestou poslať späť na portál. Plne tak podporuje online a bezpapierovú komunikáciu. Riešenie IooX je integrované do predajných portálov najväčších maklérskych spoločnosti metódou SSO (single sign-on). Ako jeden z mála predajných poistných portálov sprístupňuje všetky typy zmien nad zmluvami v elektronickej forme využitím funkčnosti digitálneho podpisovania. Zároveň podporuje aj priamy predaj (B2C) poistných krytí. Cieľom riešenia je ponúknuť zákazníkovi pohodlný a preferovaný spôsob zakúpiť si poistenie formou, ktorá mu vyhovuje. K zefektívneniu procesu predaja významne prispieva online posúdenie rizika (eUnderwriting) v spolupráci s Hannover Re. Prax ukazuje, že až 80 % upisovaných rizík je možné posúdiť automaticky a okamžite bez zásahu človeka pri uzatváraní poistenia. Prispieva to k efektívnejšiemu, transparentnejšiemu a rýchlejšiemu spôsobu poskytnutia poistnej ochrany. „Súčasná doba digitalizácie je založená na ekosystémových riešeniach. Nová sila a pridaná hodnota, ktorú prináša digitálne poistenie vyplýva zo vzájomného prepojenia rôznych služieb, čo umožňuje poisťovni vytvárať spojenia, interakcie a hodnoty pre a od rôznych členov ekosystému. Integrácia našej platformy s riešením Hannover Re je jedným z najpozoruhodnejších príkladov,“ uvádza Krzysztof Bondyra, riaditeľ Insurance Business Unit Asseco Central Europe.

Hlavné benefity IooX…

  • Komplexný digitálny predaj poistných produktov s možnosťou online zmien
  • Nižšie obstarávacie náklady vďaka priamemu predaju
  • Podporuje bezpapierovú komunikáciu
  • Možnosti konfigurácie vďaka CMS
  • Vysoká užívateľská úroveň (UX)
  • Vybavený REST API službami pre jednoduchú integráciu s treťostranovými riešeniami

hnonline.sk, 15. 10. 2020

hnonline.sk/pr-clanky/2229572-unikatne-digitalne-riesenie-pre-poistovnictvo


Vytlačiť