Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Nemocnica v Martine predstavila aplikáciu, ktorá funguje ako virtuálne covidové oddelenie

MARTIN: V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) predstavili v stredu aplikáciu MEDasistent, ktorá funguje ako virtuálne covidové oddelenie. Ošetrujúcemu lekárovi umožní monitorovať zdravotný stav pacientov na diaľku, skrátiť dobu hospitalizácie a zachytiť nepriaznivý vývoj ochorenia COVID-19.

Vznik aplikácie inicioval a pilotne testoval primár na Klinike pneumológie a ftizeológie UNM a Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine Ivan Kocan. "Už po prvej vlne pandémie vznikla myšlienka vytvoriť riešenie, ktoré by optimalizovalo včasný príchod a dĺžku pobytu covidových pacientov v nemocniciach počas pandémie. Spolu s partnermi sme vytvorili mobilnú aplikáciu, ktorej výhody počas druhej vlny pandémie overili v našej spádovej oblasti desiatky pacientov," povedal Kocan.

Doplnil, že lekár má v aplikácii k dispozícii pacientom namerané výsledky v prehľadne spracovanej digitálnej podobe. Vďaka tomu dokáže rýchlo, efektívne a v pravidelných intervaloch monitorovať jeho aktuálny stav a navrhovať ďalší postup liečby.

Pomocou aplikácie skracujú dobu hospitalizácie a šetria lôžka

S využitím aplikácie liečili 82 pacientov - 39 mužov a 43 žien s priemerným vekom 48,7 roka, z nich malo 97,5 percenta COVID pneumóniu. "Bez hospitalizácie bolo 69 pacientov a pri priemernej dĺžke hospitalizácie 11,19 dňa sa ušetrilo 772,11 lôžkodňa. U ostatných 13 pacientov sa ušetrilo 53 dní, ktoré strávili v domácej liečbe. Následne museli byť v dôsledku zhoršujúceho sa zdravotného stavu hospitalizovaní. Spolu to predstavuje 825 ušetrených lôžkodní za tri mesiace," uviedol Kocan.

"Aplikácia umožní všetkým pacientom sledovaným ich lekárom priebežne monitorovať zdravotný stav a včas zachytiť nepriaznivý vývoj ochorenia. To je veľmi dôležité, pretože skoré zachytenie zhoršenia zdravotného stavu môže výrazne napomôcť predísť ďalším zdravotným komplikáciám," vysvetlil Martin Donoval zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Podľa Tomáš Rohožku zo spoločnosti Asseco Central Europe chcú aplikáciu rozšíriť a doplniť o prvky umelej inteligencie, neurónových sietí a podporných rozhodovacích systémov s definovanými klinickými postupmi. "Aby sme predchádzali kritickým stavom pacientov. Včasná prevencia je to najmenej náročné a efektívne riešenie, ktoré môže mať pre nemocnice, zdravotnícky personál, pacientov a celé Slovensko v tomto období mimoriadny význam," dodal.

Na Klinike pneumológie a ftizeológie UNM a JLF UK v Martine hospitalizovali viac ako 700 pacientov s ochorením COVID-19. V UNM doteraz liečili viac ako 2300 pacientov s ochorením COVID-19, ktorí si vyžadovali hospitalizáciu.

 

www.aktuality.sk/clanok/lt49qn6/nemocnica-v-martine-predstavila-aplikaciu-ktora-funguje-ako-virtualne-covidove-oddelenie/


Vytlačiť