Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Trend, str.8 / Eset titul obhájil

Podnikateľsky najúspešnejším firmám v SR dominujú poskytovatelia IT služieb a producenti stavebných materiálov.

Vyhrať v silnej konkurencii je ťažké. Víťazstvo obhájiť ešte ťažšie.

Táto časom overená téza platí nielen v športe, ale i v biznise. A platí aj v súťaži najúspešnejších nefinančných podnikov Slovenska, ktorú na základe porovnávania dosiahnutých výsledkov hospodárenia vyhodnocuje týždenník TREND.
Za 11 rokov, čo podnikateľský úspech vyzdvihuje aj udeľovaním ocenení, dokázali trofej Firma roka získať opakovane iba dve spoločnosti. Už dávnejšie to bol Volkswagen Slovakia a len pred pár rokmi s výdatným prispením konjunktúry v oceliarskom biznise aj U. S. Steel Košice. Tretiu obhajobu víťazstva priniesol až aktuálny dvanásty ročník. Rovnako ako pred rokom, Firmou roka 2009 je opäť softvérová spoločnosť Eset.

.......

ASSECO OTESTUJE KRÍZA 
Vo vedúcej desiatke aktuálneho hodnotenia Firma roka má IT biznis popri lídrovi aj ďalšieho zástupcu, a to tiež na medailovej pozícii. Mimoriadne vysokou dynamikou rastu tržieb, pridanej hodnoty i zisku sa na bronzový stupienok posunula pred rokom piata spoločnosť Asseco Slovakia. Tá si k mohutnej expanzii pomohla početnými akvizíciami, ktoré zlepšili aj jej postavenie v hodnotení. Rentabilitou tržieb, kapitálu či celkových aktív firma bodovala menej ako väčšina iných v popredí hodnotenia. Až kríza, v ktorej firmy redukujú aj výdavky na informačné technológie, naplno preverí schopnosť manažérov Asseca Slovakia využiť potenciál prevzatých spoločností a dosiahnuť očakávané synergie.
V júli tohto roka skupina Asseco v rámci konsolidácie akvizícií ohlásila vytvorenie dvoch obchodných zoskupení. Asseco Central Europe, kam patrí aj Asseco Slovakia, sa má zaoberať riešeniami pre verejnú správu a veľké korporácie. Asseco Solutions, do ktorej sa zlúčili slovenský Datalock a česká LCS International, bude vyvíjať, implementovať a podporovať podnikové informačné systémy. Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic si síce ponechávajú právnu subjektivitu, no majú jednotnú organizačnú štruktúru, jeden top manažment a od januára 2010 aj spoločný rozpočet.
Hospodársku krízu pocíti Asseco určite výraznejšie ako Eset. Viac ako 60 percent služieb poskytuje na objednávku súkromných inštitúcií, najmä vo finančnom sektore, ktoré výrazným spôsobom obmedzili výdavky, a to predovšetkým výdavky na IT. Tento rok firma očakáva tržby na úrovni roka 2008, teda prvú stagnáciu po rokoch strmého rastu. Zatiaľ verí, že to zvládne bez prepúšťania.

.......

KTO SA KVALIFIKOVAL 
Aktuálne hodnotenie Firma roka 2009 zostavil TREND z firiem, ktoré v roku 2008 dosiahli tržby najmenej 20 miliónov eur. Ďalšou dôležitou kvalifikačnou podmienkou bolo ziskové hospodárenie aspoň za ostatné dva roky, v prípade prevádzkového výsledku až tri obdobia vchádzajúce do porovnania rastu výkonnosti firiem. Keďže hodnotiaci model pracuje s vybranými údajmi o hospodárení firiem za uplynulé tri roky, podmienkou bolo tiež zverejnenie údajov nevyhnutných na hodnotenie, prípadne poskytnutie takýchto údajov priamo TRENDU. Najneskôr do polovice októbra.

Do tohtoročného hodnotenia sa dostalo 226 spoločností. Ziskové a výsledky zverejňujúce firmy z rebríčka TOP 200 tvorili necelú polovicu tohto počtu. Vo vedúcej päťdesiatke konečného poradia sa nakoniec počtom zástupcov presne vyrovnali menším firmám, čo naznačuje, že hodnotiaci model dáva reálne šance uspieť firmám bez ohľadu na ich veľkosť.

***

Výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky
TREND's Annual Prize for Outstanding Business Results

Firma roka 2009 - Company of the Year 2009
1. Eset, s.r.o., Bratislava
2. Xella Slovensko, s.r.o., Šaštín-Stráže
3. Asseco Slovakia, a.s., Bratislava

Firma roka 2008 - Company of the Year 2008
1. Eset, s.r.o., Bratislava
2. Semikron, s.r.o., Vrbové
3. Xella Slovensko, s.r.o., Šaštín-Stráže
Firma roka 2007 - Company of the Year 2007
1. Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta
2. U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice
3. Orange Slovensko, a.s., Bratislava


Vytlačiť