Vybrať región
sk

Architektúra je v najvšeobecnejšom poňatí synonymom pre staviteľstvo a zaoberá sa globálnym pohľadom na urbanizmus či krajinu cez klasické staviteľstvo budov až po dizajn jednotlivých detailov ako je záhradné či bytová architektúra. V užšom význame slova potom označuje stavbu, ktorá je nositeľom nejakého umeleckého poňatia či názoru. /zdroj: wikipedia

 

A presne tak robíme architektúru my
Pre Vás
Pre IT