Vybrať región
sk

Asseco Central Europe prostredníctvom svojich softvérový riešení napomáha štátnej správe k efektívnejšiemu výberu daní a to nielen na území Slovenskej republiky ale aj v rámci Európskej únie, štátov OECD či USA. Tieto ciele napĺňa cez elektronizáciu procesov a automatizovanú výmenu informácií. Naše riešenia tiež podporou riadenia rizík v daňovej oblasti zlepšujú boj proti daňovým podvodom, podporujú efektívnejší výkon kontrolnej činnosti a rozvoj analyticko-prediktívnych činností.