Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco je hlavným dodávateľom digitálnych riešení pre YOUPLUS Rakúsko

Bratislava, 25. októbra 2021: Životná poisťovňa YOUPLUS s digitálnymi riešeniami od Asseco opäť rozširuje svoje pôsobenie v strednej Európe vstupom na rakúsky trh. Softvérová spoločnosť Asseco sa stala hlavným dodávateľom IT technológii podobne ako v prípade YOUPLUS Česká republika a Slovensko.

Po takmer rok trvajúcich implementačných prácach YOUPLUS uviedlo do prevádzky platformu Insurance out of the Box (IooX), ktorá pokrýva front-endové a backoffice-vé služby poisťovateľa.

„Európska expanzia Youplus pokračuje. Spolu s našim manažérskym tímom Youplus, novoprijatými rakúskymi odborníkmi na poistenie a našimi partnermi SwissLife Select a Asseco sme ďalej vyvíjali naše platformové riešenie. Opäť sa ukázalo, že spolu s našimi partnermi sme schopní vstúpiť na nové trhy a uviesť na trh inovatívne riešenia do 12 mesiacov. Špeciálne poďakovanie patrí spoločnosti Asseco za ich neustálu podporu a angažovanosť v rozvoji európskeho Youplus.“ povedal Martin Vogl, predseda predstavenstva Youplus Insurance International AG.

„Spolu s YOUPLUS-om pokračujeme na ich ceste expanzie ako strategický IT partner. Som presvedčený, že naša prvá úspešná implementácia poistného softvéru v nemecky hovoriacej krajine je len začiatkom ďalšieho napredovania v týchto krajinách.“ povedal Krzysztof Bondyra, riaditeľ Insurance Unit-y Asseco Central Europe.

Riešenie podporuje online uzatváranie životných poistiek prostredníctvom maklérskej siete. V ďalšom období sa očakáva rozširovanie distribučnej siete YOUPLUS, čo pre nás ako Asseco znamená ďalšie práce súvisiace s integráciou predajných portálov do platformy IooX.

Platforma je poskytovaná formou cloudu hardvérovou infraštruktúrou od Asseca a integruje v sebe niekoľko treťostranových riešení podporujúcich digitalizáciu poistno-obchodných procesov. Front-endová časť platformy IooX je vybavená technológiami podporujúcimi vektorové/digitálne podpisovanie a OCR (optické rozpoznávanie znakov).


Vytlačiť