Vybrať región
sk
Vytlačiť

Digitálna registratúra od Asseco, vytvorená v súlade s požiadavkami EÚ, zvyšuje efektivitu a produktivitu v organizáciách

Spoločnosť Asseco získala prestížny certifikát od Ministerstva vnútra SR pre svoju najnovšiu verziu automatizovanej správy registratúry - Fabasoft eGov Suite 2023. Certifikát potvrdzuje, že riešenie od Asseco vykazuje vysokú zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra SR a spĺňa podmienky štandardizácie administratívnej výmeny spisov v orgánoch verejnej správy platné v Európskej únii ako aj v Slovenskej republike.

Komplexné riešenie Fabasoft eGov Suite 2023 pomáha organizáciám zvýšiť efektivitu a produktivitu pri digitálnej správe dokumentov a procesov. Ide o softvérové riešenie zabezpečujúce bezpečnú a spoľahlivú automatizovanú správu registratúry, ktorá je kľúčovou povinnosťou každej organizácie. K tomu, aby celý proces dokument manažmentu prebiehal plynule a bez chýb je potrebná spoľahlivá softvérová služba ponúkajúca jednoduchosť, prehľadnosť a logické usporiadanie používateľského rozhrania ako aj efektívnu kontrolu všetkých súvisiacich procesov.

Asseco ako dlhoročný partner spoločnosti Fabasoft je lídrom v oblasti digitálnej transformácie. Prostredníctvom riešenia Fabasoft eGov Suite 2023 prináša svojim používateľom konzistentnú, efektívnu a bezpečnú prácu s elektronickými dokumentami v súlade s legislatívnymi požiadavkami počas celého ich životného cyklu. Okrem elektronického spracovania spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov umožňuje aj ich manažovanie, neformálnu spoluprácu, riadenie procesov alebo spracovanie spisov a záznamov či už v online alebo offline režime. Výhodou je aj možnosť prepojenia na rôzne aplikácie, vyhľadávanie, mandantové riešenia a ďalšie nástroje pre správcu. Samozrejmosťou je archivácia v zmysle zákona a napojenie sa na Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky.

Fabasoft tak ponúka komplexné DMS riešenie s vysokou škálovateľnosťou od malých inštalácií s niekoľkými používateľov až po veľké inštalácie na celoštátnej úrovni s desiatkami tisícov používateľov.

Systém umožňuje implementácie formou Multi-Tenant prístupu, ktorý je využívaný hlavne pri tvorbe rezortných systémov pre viaceré organizácie alebo pre cloudové inštalácie. Multi-Tenant prístup zabezpečuje možnosti rozdielnej implementácie komplexných modulov, funkcií, formulárov, procesov a konfigurácie na úrovni každého mandanta. Umožňuje taktiež spracovávať logicky oddelené údaje a dokumenty na úrovni centrálnej databázy.

Najnovšiu verziu automatizovanej správy registratúry - Fabasoft eGov Suite 2023


Vytlačiť