Vybrať región
sk
Vytlačiť

Informatívna dôchodková aplikácia sa stala IT projektom roku 2021

Praha, 26. apríla 2022: Asseco zaznamenalo ďalší významný úspech, keď Informatívna dôchodková aplikácia (IDA) pre Českú správu sociálneho zabezpečenia získala prestížne ocenenie IT projekt roku 2021, ktorú organizuje Česká asociácia manažérov informačných technológií (CACIO). Aplikácia IDA, online služba ePortálu Českej správy sociálneho zabezpečenia, reaguje na dlhodobo trvajúci dopyt odbornej aj laickej verejnosti po vyššej predvídateľnosti správania dôchodkového systému v individuálnych prípadoch.

Vo štvrtok 21. apríla 2022 sa konalo slávnostné vyhlásenie víťazov už 19. ročníka súťaže IT projekt roku. Do tohto ročníka sa prihlásilo 14 projektov, z ktorých vybrala sedemnásťčlenná odborná porota 8 finalistov. Do súťaže IT projekt roku sú každoročne nominované projekty informačných a komunikačných technológií, ktoré boli uvedené do praxe a sú pozoruhodné najmä svojím užívateľským efektom, technologickým riešením alebo vynikajúcim spôsobom riadenia projektu.

„Naša online služba Informatívna dôchodková aplikácia je úplne unikátna v tom, že ako prvá poskytuje odpoveď na základnú otázku, aký vysoký bude dôchodok aj ročníkom v produktívnom veku, a to na základe údajov o dobách poistenia a náhradných dobách poistenia uložených v evidencii ČSSZ. To je zásadný rozdiel oproti doterajšej službe ePortálu ČSSZ ‚Dôchodková kalkulačka', určenej výhradne pre užívateľov, ktorí už dosiahli alebo v horizonte 5 rokov dosiahnu dôchodkový vek,“ vysvetľuje Mgr. František Boháček, ústredný riaditeľ Českej správy sociálneho zabezpečenia.

Prvýkrát v histórii majú aj občania nižšieho ako preddôchodkového veku šancu získať online aktuálnu informáciu o svojich dôchodkoch. Aplikácia tak poskytuje pre ekonomicky aktívnu generáciu orientačné informácie o budúcej výške dôchodku (v dnešnej hodnote peňazí) tak, aby tieto informácie mala k dispozícii ideálne od začiatku svojho ekonomicky aktívneho života. Vďaka službe IDA majú klienti (občania ČR) preddôchodkového veku potrebné informácie o svojich dôchodkoch kedykoľvek po ruke, iba vďaka pár kliknutiam.

„Pre nás ako dodávateľa riešenia znamenala realizácia služby najskôr počas analýzy stanoviť výpočtový algoritmus, ktorý umožňuje postupné hodnotenie započítateľných dôb klientov v rámci účelovo navrhnutých aktivít. Cieľom bolo teda čo najpresnejšie nasimulovať myšlienkový proces, ku ktorému dochádza pri vyhodnocovaní započítateľných dôb klienta počas vybavovania žiadosti o dôchodok. Celý algoritmus bol následne dôkladne testovaný ako po jednotlivých aktivitách, tak ako celok. Pri testovaní všetkých pravidiel výpočtu bolo definovaných 10 420 pravidiel a 14 670 testov,“ dodáva Ing. David Stoppani, podpredseda predstavenstva Asseco Central Europe, a. s.


Vytlačiť